Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bohdan Jerzy
Nazwisko: Urbankowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 19-05-1943
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 23.02.1970 Bohdan Urbankowski został zarejestrowany przez SB z Wydz. IV KW MO w Katowicach do Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Kanał” (nr rej. 18046). Powodem tej rejestracji był fakt, iż ww. „usiłował pozyskać ludzi zaufanych, a zdradzających zainteresowania literackie, do pisania dla wydawnictw zagranicznych – Kultury Paryskiej. W toku prowadzenia Kwestionariusza Ewidencyjnego nie stwierdzono, aby zamiary te zrealizował”. Dnia 18.10.1972 prowadzenie ww. kwestionariusza zakończono. W dniu 26.02.1973 materiały zdjęto z ewidencji i złożono do archiwum Wydz. „C” KW MO w Katowicach do sygn. 34014/II, a następnie w dniu 7.09.1973 przekazano do KS MO w Warszawie, gdzie włączono je do odrębnego rozpracowania. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledztwa z lat 1970-1873 Wydz. Śledczego KS MO Warszawa przeciwko organizacji „Klub Awangardy Antyrządowej” - działającej w Warszawie i Lublinie. Wśród członków grupy objętej śledztwem występuje m.in. Bohdan Urbankowski - „kierownik grupy studenckiej” przy klubie studenckim „Hybrydy” w Warszawie. Zanotowano, iż „członkowie grupy odbywali nielegalne zebrania, podczas których omawiano formy działalności antypaństwowej”. Dnia 27.02.1971 śledztwo w tej sprawie umorzono z uwagi na „niestwierdzenie czynu przestępczego”. Dnia 17.08.1973 materiały te złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO do sygn. 2270/II. IPN BU 0332/194 (2270/II).
W dniu 12.09.1973 Bohdan Urbankowski został zarejestrowany przez SB z KS MO Warszawa pod numerem 7414 jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Romantyk”. Był bowiem „podejrzany o prowadzenie wrogiej działalności w środowisku literackim”. W latach 1970-1973 był założycielem grupy poetyckiej, która w swej twórczości „miała prezentować negatywne treści polityczne”. Dnia 20.10.1978 materiały te przekazano do Departamentu III MSW, który prowadził dalej tę sprawę (nr rej. 54350). W dniu 11.03.1980 prowadzenie inwigilacji Bohdana Urbankowskiego zakończono. Materiały złożono w archiwum Biura „C” MSW do sygn. 50129/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0204/1105 (MSW 50129/II) t. 1-2, IPN BU 01222/314 (MSW 7728/2) mikrofilm.
W dniu 27.09.1982 Bohdan Urbankowski został zarejestrowany przez SB z Wydz. III KW MO w Płocku do Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Znawca” (nr rej. 6877). Zanotowano m.in., iż ww. literat to „w latach 1979-1980 aktywny działacz KPN”. Bohdan Urbankowski był podejrzany o „wykorzystywanie spektakli teatralnych do wrogich demonstracji politycznych w Teatrze Płockim”. Dnia 23.10.1984 zakończono prowadzenie operacyjnej kontroli ww. z powodu zmiany jego miejsca pracy. W dniu 12.11.1984 materiały te złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku do sygn. 924/II, a następnie zniszczono. Materiały o sygn. 924/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.