Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Gałęzewski
Miejsce urodzenia: Barcin
Data urodzenia: 14-10-1954
Imię ojca: Albin
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
27.03.1984 zarejestrowany pod nr 49900 przez Wydz. V WUSW w Gdańsku w kategorii Osoby Zabezpieczonej (OZ). 26.05.1989 przerejestrowany pod tym samym numerem do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kompania” nr rej. 45172 prowadzonej przez Wydz. V KWMO/WUSW w Gdańsku od 30.09.1982 do 21.09.1989. Po zakończeniu sprawy materiały złożono do archiwum i zniszczono „we własnym zakresie z ważnych powodów operacyjnych”. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prowadzone przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku od 23.07.1986 do 10.09.1986 zawierające oświadczenia i meldunki o ujawnieniu działalności w zdelegalizowanych strukturach NSZZ „Solidarność” składane przez byłych członków tej organizacji w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 17.07.1986 „o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw”. W aktach znajduje się oświadczenie z ujawnienia działalności Romana Gałęzewskiego z 29.07.1986, który przyznał, że od początku 1985 wnosił na teren Stoczni Gdańskiej im. Lenina wydawnictwa sygnowane przez „Solidarność”, które dostarczano mu do skrytki w piwnicy. Powołując się na ww. ustawę Prokuratura Rejonowa w Gdańsku (4 Ds. 83/86) 12.08.1986 wydała postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. IPN Gd 013/234 t. 1 (8691/III).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku od 23.08.1988 do 27.12.1988 w sprawie kierowania strajkiem w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Roman Gałęzewski był podejrzany o udział w kierowaniu strajkiem jako członek komitetu strajkowego. Przesłuchany w charakterze podejrzanego odmówił złożenia wyjaśnień. 25.04.1989 akta złożono do archiwum pod sygn. 8755/III. IPN Gd 013/273 (8755/III).
Akta prokuratorskie w sprawie strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina trwającego od 22.08.1988 do 01.09.1988 prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku. 27.12.1988 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku umorzyła śledztwo w części dotyczącej m.in. Romana Gałęzewskiego z powodu „znikomego niebezpieczeństwa społecznego czynu”. IPN Gd 73/9 t. 1-4.
Meldunki Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku za lata 1988-1989 kierowane do Biura Śledczego MSW. 23.08.1988 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku wszczęła śledztwo (4 Ds. 88/88) w sprawie kierowania strajkiem w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i powierzyła je do prowadzenia Wydz. Śledczemu WUSW w Gdańsku (RSD 8/88). Roman Gałęzewski figuruje w aktach jako członek komitetu strajkowego, któremu przedstawiono zarzut, że "w okresie od 22 sierpnia do 1 września 1988 w Gdańsku jako członek komitetu strajkowego działając wspólnie z innymi osobami kierował strajkiem w Stoczni Gdańskiej im. Lenina zorganizowanym wbrew postanowieniom ustawy z dn. 08.10.1982 o związkach zawodowych". IPN Gd 0046/513 (1120).
Materiały dotyczące analiz przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku. Roman Gałęzewski figuruje w „Informatorze nr 78 Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność « Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego w Gdańsku” ze stycznia 1989. W materiałach znajduje się również informacja, że wobec Romana Gałęzewskiego Prokuratura Rejonowa w Gdańsku wszczęła postępowanie karne w związku z kierowaniem strajkiem w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1988. IPN Gd 0046/520 t. 7 (1128/7).
Kolekcja Anna Walentynowicz zawierająca materiały do filmu dokumentalnego pt. „Zmowa milczenia” dotyczącego upadku i sprzedaży Stoczni Gdańskiej. Na płycie są nagrane wypowiedzi m.in. Romana Gałęzewskiego. IPN Gd 750/317.