Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Bronisław
Nazwisko: Różański
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 30-09-1938
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Joanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" (wrzesień-październik 1981 r. cz. II) opracowany w Biurze "C" MSW w roku 1984. Lech Różańskie jest wymieniony w materiałach jako przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" i członek Prezydium Komisji Zakładowej w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. IPN po 078/39 t. 2.
Lech Różański 1.06.1982 został zarejestrowany pod numerem 33028 przez Wydział V KOMO w Poznaniu do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Podziemie". Sprawa była prowadzona od 30.03.1982 pod numerem rejestracyjnym 32728 i dotyczyła nielegalnej organizacji o nazwie Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Poznań. Akta sprawy złożono do archiwum 14.11.1983 pod sygn. 11149/II, a następnie zmikrofilmowano pod sygn. 627/2. Materiały o sygn. 11149/II i mikrofilm 627/2 zostały zniszczone w 1989 roku. Wpis w oparciu o dokumentację ewidencyjną.
Lech Różański występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Espanka" (nr rejestr. 33326) prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Poznaniu w okresie od 5.08.1982 do 13.01.1983. Sprawa dotyczyła innej osoby podejrzewanej o współudział w kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz pracę w podziemnej radiostacji "Solidarność" Wielkopolska. Lech Różański figuruje w materiałach jako osoba zaangażowana w nielegalną działalność związkową oraz jako delegat na I Krajowy Zjazd "Solidarności". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 10989/II IPN Po 08/1286 (10989/II).
Lech Różański figuruje w aktach śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Poznaniu w sprawie udziału w nielegalnej organizacji Tymczasowy Zarząd Regiony NSZZ "Solidarność Poznań. Śledztwo nadzorowała Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu (PL-SL-II 137/83). Postępowanie umorzono 16.05.1983. Akta złożono do archiwum pod sygn. 15015/III. IPN Po 04/3703 (15015/III).
Akta sądowe w sprawie prowadzonej przez Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu w sprawie m.in. Lecha Różańskiego i jego działalności w nielegalnej organizacji Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Poznań. Sprawa została umorzona. IPN Bu 749/129-147, IPN Po 641/1-19 - kopia (57/83).
Akta osobowe tymczasowo aresztowanego Lecha Różańskiego podejrzanego o udział w Tymczasowym Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska, tj. pod zarzutami z art. 276 § 1 kk. Zatrzymany dnia 29.12.1982, aresztowany dnia 30.12.1982, zwolniony z aresztu dnia 15.01.1983. IPN Po 89/175 (59093).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 27 sierpnia 2020 r. w sprawie o sygn. Ppl Po 72/20 dotyczące Lecha Bronisława Różańskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.