Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej
Nazwisko: Dymny
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 05-03-1964
Imię ojca: Theodor
Imię matki: Eryka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła nielegalnej działalności figurantów sprawy w ramach organizacji „Ruch Wolność i Pokój”. Maciej Dymny wymieniony jest w aktach jako osoba biorąca udział w manifestacjach i spotkaniach organizowanych przez "WiP". IPN Sz 0011/1970, IPN Sz 0053/683 (17620/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła ruchów: "Wolność i Pokój", "Federacja Młodzieży Walczącej", Międzynarodówka Anarchistyczna". M. Dymny wymieniony jest jako osoba biorąca udział w akcji zbierania podpisów pod petycją do sejmu PRL przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu. IPN Gd 0027/3842 t. 6 (19960/II)
Akta administracyjne Rejestr spraw o wykroczenia prowadzony przez Wydział Śledczy WUSW w Częstochowie w latach 1986-1988. Maciej Dymny w dn. 16.08.1987 został ukarany przez Kolegium przy Prezydencie Miasta w Częstochowie grzywną 50 tys zł. za to, że w dn. 15.08.1987 na dworcu PKP w Częstochowie bez zezwolenia przenosił ulotki sygnowane przez "WiP". IPN Ka 021/50 (CZ/C-54)
Akta administracyjne Dokumentacja dotycząca spraw rozpatrywanych przez Kolegium ds. Wykroczeń za 1988. Maciej Dymny wymieniony jest w aktach jako aktywny działacz „WiP”, karany w dn. 25.02.1988 grzywną w wysokości 40 tys. zł przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Szczecina za to, że w dn. 21.12.1987 nielegalnie umieszczał na budynku transparenty i kolportował ulotki sygnowane przez "WiP". IPN Sz 0012/475 t. 49 (1515/IV)
Akta administracyjne Rejestr Spraw o wykroczenia. Maciej Dymny, ukarany został w dn. 25.02.1988 przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Szczecina grzywną 40 tys. zł za nielegalne umieszczanie transparentów i kolportaż ulotek. Kolegium Odwoławcze dn. 14.06.1988 utrzymało poprzednie orzeczenie w mocy. Ponadto ukarany został w dn. 13.06.1988 karą 50 tys. zł grzywny za wznoszenie nielegalnych transparentów przed trybuną honorową w dn. 1 maja 1988. IPN Sz 0012477/ t. 10 (1513/IV)
Akta administracyjne Akta magazynu dowodów rzeczowych Wydz. Śledczego WUSW w Szczecinie. Materiały zarekwirowane podczas przeszukania mieszkania M. Dymnego w dn. 07.03.1988. IPN Sz 0012/475 t. 152-155 (1515/IV)
Akta administracyjne Akta postępowania w sprawie dot. niestawienia się w określonym terminie do odbycia służby wojskowej w jednostce wojskowej w Braniewie oraz odmówienia wykonania rozkazu przyjęcia broni służbowej, prowadzonej przeciwko Maciejowi Dymnemu. Tymczasowo aresztowany od 06.11.1986 do 01.12.1986. Dochodzenie i postępowanie karne względem M. Dymnego umorzono. IPN Gd 538/240 (1786/03/627)
.