Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Bala
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 10-08-1926
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym w sprawie nielegalnej organizacji podziemnej AK pod dowództwem "Jędrusia" działającej na terenie powiatu wyrzyskiego. Roman Bala wstąpił do organizacji 26.06.1946. Tego samego dnia otrzymał broń i pseudonim "Niedźwiedź". Przysięgę złożył 14.07.1946. W wyniku akcji przeprowadzonej przez Kompanię Operacyjną KWMO w Bydgoszczy i pluton operacyjny KPMO w Wyrzysku w dn. 20.07.1946 w miejscowości Kościerzyn Wielki zatrzymano 11 członków organizacji. Aresztowany i przesłuchany 21.07.1946. W trakcie przeszukania osoby ww. znaleziono przy nim broń i amunicję. Osadzony w areszcie w Wyrzysku. 9.08.1946 przewieziony do więzienia w Bydgoszczy. IPN By 070/1681 t. 1-5 (1735/III)
Akta prokuratorskie Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z 24.07.1946 tymczasowo aresztowany. Oskarżony aktem sporządzonym 26.07.1946 o to, że "wstąpił w dniu 26.6.1946 w Biegodzinie do nielegalnej organizacji Armia Krajowa, mającej na celu zmienić przemocą demokratyczny ustrój Państwa Polskiego, do oddziału pod dowództwem kpt. pseud. "Jędruś" i był czynnym członkiem organizacji działając z bronią w ręku do dnia 21.7.1946 tj. do dnia aresztowania. W tym czasie, tj. od dnia 26.6.1946 do dnia 21.7.1946, przechowywał nielegalnie broń kbk rosyjski oraz amunicję do niego w ilości 50 szt". Brał czynny udział w akcjach zorganizowanych przez członków organizacji. IPN By 141/40
Akta sądowe Skazany wyrokiem WSR w Bydgoszczy (R.467/46) na sesji wyjazdowej w Wyrzysku z 08.08.1946 na karę śmierci, pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Od wyroku przysługiwało skazanemu odwołanie do Prezydenta Krajowej Rady Narodowej. Prezydent decyzją z 24.08.1946 nie skorzystał z prawa łaski w stosunku do Romana Bali. Wyrok wykonano 04.09.1946 o godz. 21.30 poprzez rozstrzelanie. IPN By 66/353-354
Charakterystyka Charakterystyka nr 8 nielegalnej organizacji Armii Krajowej pod dowództwem "Jędrusia" działającej od maja do lipca 1946 na terenie powiatu wyrzyskiego, sępoleńskiego i złotowskiego, której członkiem był Roman Bala pseud. "Niedźwiedź", za co został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na karę śmierci. IPN By 010/8 (8/B)
.