Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni Krzysztof
Nazwisko: Browarczyk
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 21-10-1961
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z okresu 17.12.1981-06.09.1984 w sprawie śmiertelnego postrzelenia Antoniego Browarczyka oraz zranienia trzech innych osób podczas manifestacji ulicznej w Gdańsku 17.12.1981. W wyniku ran postrzałowych głowy Antoni Browarczyk zmarł 23.12.1981 w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Śledztwo wszczęte 18.12.1981 przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II-13/81) umorzono 18.08.1982 z powodu niewykrycia sprawców zdarzenia. Postanowieniem Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie z 23.10.1982 po złożeniu zażalenia przez rodzinę Antoniego Browarczyka uchylono postanowienie Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni w zakresie umorzenia śledztwa. Po uzupełnieniu materiału dowodowego Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni 21.07.1983 ponownie umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawców. Postanowieniem Naczelnej Prokuratury Wojskowej z 13.10.1983 utrzymano decyzję prokuratury w Gdyni o umorzeniu śledztwa wobec nie wykrycia sprawców nieostrożnego użycia broni. IPN Gd 78/5 t. 1-6, IPN Gd 267/6829-6830.
Akta administracyjne Biura Śledczego MSW z okresu 06.02.1982-07.01.1985 zawierające informacje, notatki, pisma oraz czynności dokonywane w sprawach śledczych z poszczególnych wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych z lat 1982-1985 (ofiary stanu wojennego). W aktach znajduje się sporządzona 11.09.1984 notatka z telefonicznej relacji Zastępcy Naczelnika Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku dotycząca okoliczności śmierci Antoniego Browarczyka. 17.12.1981 w Gdańsku miało miejsce nielegalne zbiegowisko publiczne, którego uczestnicy próbowali dostać się pod budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR znajdującego się przy ul. Wały Jagiellońskie. Dla odstraszenia tłumu wojsko i funkcjonariusze MO oddało serię strzałów ostrzegawczych. Strzały zostały oddane w budynek „Żaka” oraz w kierunku węzła komunikacyjnego Hucisko. W wyniku strzałów został śmiertelnie raniony w głowę Antoni Browarczyk oraz dwie inne osoby, które trafiły do pobliskiego Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku. Antoni Browarczyk zmarł 23.12.1981. IPN BU 01543/2.
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Olsztynie prowadzone od 18.12.1981 do 27.11.1992 w sprawie śmiertelnego postrzelenia Antoniego Browarczyka oraz zranienia innych osób17.12.1981 w Gdańsku. W aktach znajdują się akta nadzoru Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni nad śledztwem prowadzonym od 18.12.1981 do 21.07.1983 zakończonym umorzeniem postępowania z powodu niewykrycia sprawców zdarzenia. 03.07.1991 Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II-6/91) na polecenie Naczelnej Prokuratury Wojskowej postanowiła o podjęciu na nowo umorzonego postępowania karnego. 18.07.1991 postępowanie przekazano do dalszego prowadzenia Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Olsztynie (Pg.Śl.II-2/91). W toku postępowania ustalono, że pocisk z którego został śmiertelnie postrzelony Antoni Browarczyk został wystrzelony prawdopodobnie przez używających wówczas broni funkcjonariuszy MO. Z uwagi na fakt, że funkcjonariusze nie podlegali właściwości wojskowych organów ścigania 30.09.1991 WPG w Olsztynie postanowiła o przekazaniu postępowania do Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku. IPN Bi 260/1.
Akta administracyjne WUSW w Opolu dotyczące powołania przez Sejm PRL w sierpniu 1989 Nadzwyczajnej Komisji do Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Akta zawierają wykaz wypadków śmiertelnych w okresie od 13.12.1981 do 15.07.1989 wynikłych z represyjnych działań sił porządkowych oraz przypadki śmierci w niewyjaśnionych okolicznościach sporządzony na podstawie raportów Komitetu Helsińskiego w Polsce. W materiałach figuruje Antoni Browarczyk, zmarły w wyniku postrzału w głowę w czasie rozpędzania manifestacji w Gdańsku w dn. 17.12.1981. IPN Wr 218/83.
Dar prywatny Witolda Toczyskiego zawierający nagrania rozmów stanowiska dowodzenia MO w Gdańsku w dniu 17.12.1981, w tym nagrane informacje o przyjęciu do szpitala osób z ranami postrzałowymi m.in. Antoniego Browarczyka oraz o jego stanie i rokowaniach. IPN Gd 770/3.
.