Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan
Nazwisko: Sypka
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 04-02-1950
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Aleksandra


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca Grudnia '70 na terenie woj. gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej uczestników antykomunistycznej rewolty. Bogdan Sypka, student Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie, zginął 15.12.1970 w Gdańsku. W/w figuruje w wykazach śmiertelnych ofiar interwencji wojska i milicji. Rodzina Bogdana Sypki poddana była obserwacji, w aktach znajdują się ponadto informacje z obserwacji grobu w/w na cmentarzu Emaus w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej. IPN Gd 003/14 t. 4, 5, 8, 21, 63, 64, 71, 72, 74, 75, 81, 82, 91 (15/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa dotycząca Grudnia '70 na terenie województwa gdańskiego. W aktach znajdują się materiały zastrzeżone przez MSW z klauzulą „nie udostępniać bez pisemnej zgody szefa WUSW”. B. Sypka figuruje w wykazach osób zabitych. Materiały 03.04.1984 złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Gdańsku do nr IV-188, a następnie przekazano do Biura „C” MSW za pismem MB-001416/84 z 18.06.1984. IPN Gd 466/20, 21, 24 (IPN 0748/20, 188/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa dotycząca Grudnia ‘70 na terenie Gdyni. W aktach znajdują się informacje operacyjne, wykazy zatrzymanych oraz dane o późniejszej inwigilacji uczestników antykomunistycznej rewolty. B. Sypka figuruje w przedruku komunikatu Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku informującym o osobach zabitych przez MO i wojsko w czasie tłumienia protestów robotniczych na terenie Gdańska, Gdyni i Elbląga. W materiałach znajdują się ponadto informacje odnośnie rodziny w/w. IPN Gd 003/137 t. 16 (151/IV)
Akta operacyjne Materiały dodatkowe zgromadzone do sprawy obiektowej „Jesień 70”. W aktach znajdują się fotografie, wykazy nagrodzonych funkcjonariuszy KWMO, a także spisy osób zatrzymanych w czasie wystąpień z podziałem na miejsce zamieszkania, miejsce pracy, a także wykonywany zawód. B. Sypka figuruje w „Informacji odnośnie przebiegu zajść na terenie województwa gdańskiego” z 11.01.1971 jako jedna z osób, które zginęły w Gdańsku 15.12.1970. W materiałach znajdują się ponadto informacje odnośnie obrażeń, jakie stwierdzono u ofiar Grudnia ‘70, a także dat i miejsca ich pochówków. IPN Gd 431/1 t. 3, 6-8 (1285/II-m)
Dokumentacja audiowizualna Dokumentacja fotograficzna (negatywy) przedstawiająca Grudzień '70 w Gdańsku i Gdyni. W materiałach znajdują się fotografie B. Sypki. IPN Gd 433/100 (3246/128)
.