Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Róża Maria
Nazwisko: Janca-Brzozowska
Nazwisko rodowe: Janca
Miejsce urodzenia: Puck
Data urodzenia: 09-04-1939
Imię ojca: Izydor
Imię matki: Edelgarda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
16.09.1976 zarejestrowana pod nr 21647 przez Wydział II KW MO w Gdańsku jako kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW). Z pozyskania do współpracy zrezygnowano z powodu „wyczerpania możliwości operacyjnych”. 17.11.1977 opracowywanie zakończono, materiały złożono do archiwum pod sygn. I-k-15059. Akt o sygn. I-k-15059 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
22.08.1978 zarejestrowana pod nr 25928 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Bizon”, prowadzonej od 22.08.1978 do 16.08.1982 przez Wydział III KW MO w Gdańsku pod nr 25927. Jako powód operacyjnego sprawdzenia podano: „wspierała osoby prowadzące wrogą działalność”. Sprawę zakończono 16.08.1982 złożeniem akt do archiwum pod sygn. 18123/II. Akt o sygn. 18123/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa w sprawie "sporządzania, przechowywania i rozpowszechniania dokumentów i wydawnictw mogących wyrządzić szkodę interesom PRL". W aktach znajduje się wniosek Naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Gdańsku do Prokuratora Rejonowego w Gdańsku z 20.12.1978 o zatwierdzenie przeszukania mieszkania Róży Jancy-Brzozowskiej dokonanego 17.12.1978. W czasie przeszukania odnaleziono opozycyjne pisma i publikacje. Ww. figuruje też w „Informacji o czynnościach wykonanych w sprawie nr 5/77” Naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Gdańsku z 20.12.1978, w której podano, ze w wyniku przeszukania mieszkania ww. zarekwirowano broszurę „Głos nr 8 – czerwiec-lipiec 1978 r.”. IPN Gd 013/136 t. 2, 16 (8551/III).
Akta w sprawie „redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i innych miast oraz przesyłania za granicę pism zawierających fałszywe wiadomości dot. PRL”. Śledztwo prowadził Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku (nr GD 5/77) pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku. W aktach znajdują się materiały związane z przeszukaniem mieszkania Róży Jancy-Brzozowskiej, tj. protokół przeszukania, w trakcie którego zarekwirowano jedną broszurę oraz wniosek do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 20.12.1978 o zatwierdzenie tego przeszukania, w czasie którego zarekwirowano broszurę „Głos nr 8 – czerwiec-lipiec 1978 r.”. IPN Gd 286/1 t. 1, IPN Gd 286/2 t. 1-2.
.