Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Madziar
Miejsce urodzenia: Bartoszyce
Data urodzenia: 23-11-1952
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Madziar Tadeusz był rejestrowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Drukarenka" nr rej. Ol-14092 prowadzonej przez Wydział III KWMO Olsztyn w okresie od 15.09.1982 do 08.11.1982 w związku z wytwarzaniem i kolportowaniem ulotek antypaństwowych na terenie Bartoszyc. Sprawę zakończono z uwagi na wydanie wyroku sądowego. Materiały archiwalne o sygn. 12270/II zmikrofilmowano dn. 29.12.1986, a następnie zniszczono 04.12.1987 za Protokołem brakowania akt Nr 33/87. Z kolei mikrofilm o sygn. 2389/2 zniszczono dn. 26.01.1990 za Protokołem zniszczenia mikrofilmów Nr 37/90. Materiały o sygn. 12270/II zniszczono 04.12.1987. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez KWMO Olsztyn w okresie od 17.09.1982 do 16.10.1982 przeciwko Tadeuszowi Madziarowi podejrzanemu o kolportaż ulotek w stanie wojennym. W dniu 30.08.1982 rano w Bartoszycach ujawniono rozplakatowane ulotki zawierające żądanie uwolnienia internowanych i odwieszenia zakazu prowadzenia działalności NSZZ "Solidarność". Sprawcą wykonania powyższych ulotek był Madziar Tadeusz, członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Państwowym Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej Budownictwa Rolniczego w Bartoszycach. Podczas przeszukania w mieszkaniu zatrzymanego zakwestionowano ręczną drukarkę, tusz, klej i literaturę związkową. Madziar Tadeusz przyznał się do wykonania i rozkolportowania ulotek. Za powyższe zatrzymany 15.09.1982, a następnie tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Bartoszycach z dnia 17.09.1982 i osadzony w Areszcie Śledczym przy KWMO w Olsztynie. Dnia 16.10.1982 prokurator sporządził akt oskarżenia i skierował sprawę do sądu. IPN Bi 086/21, IPN Bi 0090/975 (5531/III).
Madziar Tadeusz został oskarżony o to, że w nocy z 29 na 30 sierpnia 1982 w Bartoszycach będąc członkiem związku zawodowego NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od udziału w działalności tego związku w ten sposób, że rozwieszał w różnych punktach miasta plakaty zawierające żądania uwolnienia wszystkich internowanych więźniów politycznych, zakończenia stanu wojennego i odwieszenia zakazu prowadzenia działalności NSZZ "S". Za powyższe Sąd Wojewódzki w Olsztynie dnia 20.10.1982 skazał Madziar Tadeusza na karę 3 lat więzienia i pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat. Uchwałą Rady Państwa z dnia 24.02.1983 został warunkowo zwolniony. Zakład karny w Braniewie opuścił 08.03.1983. IPN Ol 11/305 (II K 114/82).
Akta osobowe tymczasowo aresztowanego Tadeusza Madziara , który na mocy wyroku Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 20.10.1982 odbywał karę 3 lat więzienia. Początkowo osadzony w areszcie przy KWMO Olsztyn, następnie od 21.09.1982 w Zakładzie Karnym w Braniewie. W trakcie odbywania kary uczestniczył w odmowach przyjęcia obiadu każdego 13-go miesiąca. Zwolniony z więzienia 08.03.1983. IPN Gd 131/27 (37/3).
Prokurator Generalny dnia 27.07.1993 wniósł rewizję nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, który to wyrokiem z dnia 08.11.1993 uniewinnił Madziar Tadeusza od popełnienia zarzucanego mu czynu. IPN Ol 11/305 (II K 114/82).
.