Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wanda
Nazwisko: Wieliczko
Nazwisko rodowe: Bieniuszewicz
Miejsce urodzenia: Daszkowce
Data urodzenia: 08-02-1946
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wanda Wieliczko została zarejestrowana w dn. 05.03.1982 pod numerem Ol-13159 przez Wydz. III KWMO Olsztyn w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjnego krypt. "Wanda" jako współorganizatorka strajku solidarnościowego w szkole podstawowej w Sątocznie w marcu 1981. Rozpracowanie prowadzono w ramach ogólnopolskiej akcji "Klon". Prowadzenie kwestionariusza zakończono 29.10.1982 w związku z "zaniechaniem wrogiej działalności". Materiały archiwalne o sygn. 12269/II zmikrofilmowano w dn. 29.12.1986, a następnie zniszczono w dn. 04.12.1987 za protokołem brakowania akt Nr 33/87. Mikrofilm zniszczono w styczniu 1990, za protokołem zniszczenia mikrofilmów Nr 37/90. Materiały o sygn. 12269/II zniszczono 04.12.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.