Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Hejna
Miejsce urodzenia: Pokrzywnik
Data urodzenia: 16-09-1941
Imię ojca: Nn
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 14.10.1980 zarejestrowany pod nr. rej. Wl 3428 do SOS "Grupa" (zarejestrowanej 29.08.1980 pod nr. rej. Wl 3286) z powodu podejrzeń, że "usiłował doprowadzić do przerw w pracy w ZCP we Włocławku. Był jednym z organizatorów NSZZ »Solidarność« w tym zakładzie [...]" oraz z powodu aktywnej działalności ww. w NSZZ "Solidarność". Materiały o sygn. 454/II zniszczono 18.12.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Akta dot. J. Hejny, internowanego w okresie 13.12.1981-15.01.1982 z powodu "prowadzenia działalności polityczno-destrukcyjnej skierowanej przeciwko żywotnym interesom PRL". Zachował się również wykaz osób przewidzianych do internowania w 1981 prowadzony przez Wydz. III "A" KWMO Włocławek oraz akta administracyjne Wydz. Śledczego KWMO Włocławek dot. osób internowanych z lat 1981-1982. IPN By 88/67 (31/82/7); IPN By 080/159(10/5), IPN By 074/21, t. 1-2 (399/IV); IPN By 080/432 (33/10)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna J. Hejny w ramach KE z powodu pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Zakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" w Zakładach Celulozowo-Papierniczych we Włocławku oraz podejrzenia "o działalność antysocjalistyczną." Zdjęto z ewidencji 27.07.1983. Materiały o sygn. 721/II zniszczono 18.12.1989. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.