Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Hamadyk
Miejsce urodzenia: Jordanki
Data urodzenia: 14-03-1949
Imię ojca: Michał
Imię matki: Olga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. gdańskiego. Arkusz informacyjny dotyczący J. Hamadyka sporządzony 25.11.1980 zniszczono za protokołem zniszczenia dokumentów sprawy "Jodła" z 28.12.1982. Ww. figuruje w "wykazie osób, których na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego państwa powołanie do Ludowego Wojska Polskiego nie jest wskazane" sporządzonym 17.02.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku. Ww. figuruje w "wykazie osób internowanych z woj. gdańskiego" sporządzonym 13.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku. Ww. figuruje w "wykazie osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa" sporządzonym 23.10.1980 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku. Część akt o krypt. "Gotowość" dot. ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 3 zniszczono 22.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/7 (911/17), IPN Gd 0207/10 t. 1 (911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na "Związek". Józef Hamadyk, aktywny uczestnik komitetu strajkowego w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku, figuruje w "wykazie osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa". IPN Gd 003/166 t. 8 (185/IV)
Akta operacyjne Meldunki dzienne dotyczące stanu osób internowanych w OO. w Strzebielinku. Józef Hamadyk, aktywny uczestnik strajku, wrogo ustosunkowany do obecnej rzeczywistości, figuruje w wykazie osób internowanych z woj. gdańskiego. Zwolniony z internowania 9.12.1982. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4)
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 139 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Zwolniony 09.12.1982 decyzją nr 339 o uchyleniu internowania wydaną 03.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/411
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Józef Hamadyk figuruje na «wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku» sporządzonym 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie po okresie internowania. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 18671/II zniszczono. Materiałów o sygn. 18671/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta żeglarskie Akta żeglarskiego Józefa Hamadyka w okresie 16-18.09.1980 wypożyczył Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku. IPN Gd 719/3549 (H-3549)
Akta paszportowe Akta paszportowe Józefa Hamadyka były dwukrotnie wypożyczone "do celów operacyjnych" 11.01.1984 przez Wydz. II WUSW w Gdańsku i 10.01.1989 przez Wydz. V WUSW w Gdańsku. W aktach znajduje się informacja, że ww. był internowany w okresie stanu wojennego. IPN Gd 645/199175 (EAGD 199175)
.