Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt Franciszek
Nazwisko: Gliniecki
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 15-04-1955
Imię ojca: Idzi
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Jesień 70" nr rej. 12573 prowadzona przez Wydz. III/ Śledczy KWMO w Gdańsku dotycząca wydarzeń Grudnia ‘70 na terenie woj. gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w tamte wydarzenia. Zygmunt Franciszek Gliniecki, uczeń został postrzelony 17.12.1970 wg MO w okolicach przystanku kolei elektrycznej Gdynia-Stocznia lub w pobliżu Stoczni im. „Komuny Paryskiej”. W wyniku odniesionych rozległych obrażeń klatki piersiowej zmarł tego samego dnia w Szpitalu Miejskim w Gdyni. Pochowany w Gdańsku Oliwie, a następnie przeniesiony na cmentarz w Gdyni Leszczynkach. Wg drugiej wersji pierwotnie pochowany na cmentarzu Gdynia Witomino. IPN Gd 003/14 t. 4, 5, 8, 16, 63, 64, 71, 74, 81, 82, 91, 92 (15/IV).
Dodatkowe materiały dotyczące Grudnia '70 na terenie województwa gdańskiego. Akta oznaczone przez MSW klauzulą „nie udostępniać bez pisemnej zgody szefa WUSW”. Zygmunt Gliniecki figuruje na listach i wykazach osób zabitych w Gdyni w Grudniu ‘70. IPN Gd 466/20 (IPN BU 0748/20, 188/IV).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Jesień 70" nr rej. 12701 prowadzona przez SB KMMO w Gdyni dotycząca wydarzeń Grudnia ‘70 na terenie woj. gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w tamte wydarzenia. Ww. figuruje na liście ofiar Grudnia 70 podanej do prasy w komunikacie Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku oraz przechodzi w materiałach operacyjnych SB. IPN Gd 003/137 t. 2, 6, 13, 16 (151/IV).
Materiały administracyjne KWMO w Gdańsku zgromadzone do sprawy obiektowej „Jesień 70” m.in. opis przebiegu zajść grudniowych na wybrzeżu gdańskim, spisy osób hospitalizowanych i wykazy zabitych. W materiałach Zygmunt Gliniecki figuruje w „Informacji odnośnie przebiegu zajść na terenie województwa gdańskiego” z 11.01.1971 oraz na wykazie z 25.01.1971 jako jedna z ofiar Grudnia ’70 w Gdyni. IPN Gd 431/1 t. 3, 6, 7 (1285/II-m).
Meldunki Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku odnośnie osób skazanych przez Sądy za ich udział w wydarzeniach Grudnia 70'. Zygmunt Gliniecki znajduje się na wykazie osób tragicznie zmarłych. Na wykazie poza informacjami dotyczącymi zmarłego i jego najbliższej rodziny podano też jednostkę, która miała zajmować się operacyjnym zabezpieczeniem rodziny zmarłego- Referat SB w Gdyni. IPN Gd 0046/88 t. 6 (135/7).
Dokumentacja fotograficzna KWMO w Gdańsku wykonana w czasie wydarzeń Grudnia 1970 r. na terenie Gdańska i Gdyni. Zdjęcia przedstawiają zajścia grudniowe - płonący budynek KW PZPR w Gdańsku, demonstracje, rabowanie sklepów, funkcjonariuszy MO oraz ciała osób zabitych w Gdańsku i Gdyni w wyniku interwencji sił porządkowych, w tym ww. IPN Gd 433/100, (3246/128).
.