Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Bielecki
Miejsce urodzenia: Pińsk
Data urodzenia: 26-06-1927
Imię ojca: Józef
Imię matki: Aleksandra
Znany/a też jako:
Władysław Piotrowski

Władysław Borak

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna prowadzona od 01.02.1956 do 25.01.1957 przez PUds.BP w Białej Podlaskiej zarejestrowana 05.03.1956 do numeru 1003 na ukrywającego się aktywnego członka podziemia niepodległościowego AK-WiN. W aktach znajdują się wyciągi z protokołu przesłuchania ojca Władysława Bieleckiego informujące o akcjach jakie przeprowadzili (ojciec wraz z synem) na rzecz organizacji „AK” od kwietnia do czerwca 1945. IPN Lu 010/188 (1828/II).
Materiały stanowią teczkę kandydata na informatora zamienione na rozpracowanie operacyjne prowadzoną w okresie od 13.03.1951 do 20.06.1956. PUds.BP w Białej Podlaskiej próbował pozyskać jako informatora księdza współpracującego z organizacją „AK”. Werbunek próbowano przeprowadzić dwukrotnie - raz w 1951, drugi w 1954 r. Władysław Bielecki przechodzi w doniesieniach informatora pseud. „Mściciel” z 22.10.1951 jako członek organizacji „WiN”. IPN Lu 010/189 t. 1-2 (1829/II).
Akta śledcze PUBP w Białej Podlaskiej/ Wydz. Śledczego WUBP w Lublinie prowadzone od 24.01.1952 do 25.03.1952 w sprawie Władysława Bieleckiego vel Piotrowskiego aresztowanego przez WUBP w Bydgoszczy. Od 1945 brał on udział na terenie powiatu Biała Podlaska w akcjach organizacji podziemnej AK Rejonu V-go. W 1947 wyjechał na inny teren. W aktach znajdują się protokoły przesłuchania Władysława Bieleckiego przez WUBP w Bydgoszczy z 08 i 09.01.1952 oraz z 05 i 06.03.1952 oraz protokoły przesłuchania świadków (m.in.. ojca Władysława Bieleckiego oraz pozostałych członków AK z powiatu Biała Podlaska). IPN Lu 021/1593 (12965/III).
Sprawozdania dekadowe i okresowe o stanie pracy agenturalno-operacyjnej WUBP w Lublinie prowadzone od 01.01.1945 do 20.08.1945. W sprawozdaniu za okres 20.04-1945-30.04.1945 figuruje Władysław Bielecki, który 25.04.1945 zabił funkcjonariusza UB w Piszczacu i zbiegł. Aresztowano jego matkę i osobę, która dostarczyła mu broń. IPN Lu 055/4 (24/6).
Rozpracowywany w ramach wstępnego agencyjnego rozpracowania krypt. "Skryci" wszczętego 13.12.1951 przez Wydz. III WUBP w Bydgoszczy. W ramach sprawy poszukiwano m.in. Władysława Bieleckiego. W sprawie wykorzystano doniesienia informatorów pseud. "Bystry" i "Sokół". Sprawę zakończono 23.05.1956. Akta sprawy włączono do akt śledczych pod sygn. 3461/III. IPN By 070/3376 t. 3 (3461/III).
Objęty śledztwem prowadzonym od 08.01.1952 do 13.03.1952 przez Wydz. Śledczy WUBP w Bydgoszczy. Zatrzymany 04.01.1952 w Kolankowie przez oficerów PUBP w Lipnie. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy (Pr.II-2.52) z 06.01.1952 został tymczasowo aresztowany. Oskarżony aktem sporządzonym 14.03.1952 o to, że: 1) od stycznia do sierpnia 1945 na terenie powiatu Biała Podlaska, następnie od kwietnia 1948 w powiecie Lipno i Rypin próbował „siłą zmienić ustrój Państwa Polskiego” biorąc czynny udział w związku o nazwie „Wolność i Niepodległość” pod dowództwem „Norwida” i „Groźnego”, w którym występował pod pseudonimem „Mikołaj”; 2) dokonał szeregu akcji na funkcjonariuszy MO i UB; 3) posiadał bez zezwolenia broń palną i amunicję; 4) posługiwał się fałszywymi dokumentami na nazwiska: Borek Władysław i Piotrowski Władysław. IPN By 070/3376 t. 1-4 (3461/III).
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (Sr. 84/52) prowadzone od 04.01.1952 do 24.01.1957 w sprawie przeciwko Władysławowi Bieleckiemu, który 14.06.1952 został skazany wyrokiem tegoż sądu na łączną karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z 29.08.1952 wyrok podtrzymano w mocy. Prezydent decyzją z 17.10.1952 nie skorzystał z prawa łaski wobec Władysława Bieleckiego. Wyrok wykonano 24.10.1952 przez rozstrzelanie w więzieniu w Bydgoszczy. IPN By 113/4 t. 1-2.
Charakterystyka nr 75 sporządzona w Wydz. „C” KWMO w Bydgoszczy od 18.10.1978 do 02.11.1978 dotycząca organizacji podziemnej dowodzonej przez Władysława Bieleckiego pseud. „Mikołaj” na terenie powiatu lipowskiego i rypińskiego w latach 1945-1952. Władysław Bielecki posługiwał się dokumentami na nazwiska Borek Władysław i Piotrowski Władysław. Brał udział w wielu akcjach organizacji. W ramach przeciwdziałania Wydz. III WUBP w Bydgoszczy 13.12.1951 wszczął wstępne agencyjne rozpracowanie krypt. „Skryci”. W wyniku działań Władysław Bielecki został zatrzymany 04.01.1952. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na karę śmierci. IPN By 010/75 (75/B), IPN BU 0176/148.
Dar prywatny Zofii Leszczyńskiej zawierający kopię wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (Sr. 84/52) z 14.06.1952 skazującego Władysława Bieleckiego na łączną karę śmierci z utratą praw publicznych i honorowych praw obywatelskich na zawsze oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. W aktach znajduje się również protokół wykonania wyroku na Władysławie Bieleckim przez rozstrzelanie w więzieniu w Bydgoszczy. IPN Lu 401/169.
.