Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Drelich
Miejsce urodzenia: Jeżowe
Data urodzenia: 05-05-1919
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Objęty śledztwem prowadzonym od 02.04.1946 do 20.09.1946 przez WUBP w Gdańsku w sprawie przynależności do organizacji niepodległościowej działającej w Gdyni podporządkowanej rozkazom dowódcy Inspektoratu AK-WiN na Wybrzeże pseud. „Tom”. Zatrzymany 26.03.1946. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 02.04.1946 tymczasowo aresztowany i osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Gdańsku. Przesłuchiwany przez oficerów śledczych z Gdańska. Akta śledcze złożone w archiwum pod sygn. K-1113 zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiały o sygn. K-1113 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt sądowych.
Akta sądowe prowadzone od 01.04.1946 do 28.12.1946 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku w sprawie Jana Drelicha. Oskarżony aktem sporządzonym 26.09.1946 o przynależność od stycznia do marca 1946 do organizacji mającej na celu zmianę ustroju państwa pod pseud. „Dziewiętnastka”, czynny udział w akcjach tej organizacji oraz nielegalne posiadanie broni. Rozprawa odbyła się w Gdańsku w dniach 29-31.10.1946. Jan Drelich został skazany wyrokiem WSR w Gdańsku (Sr. 410/46) z 31.10.1946 na łączną karę śmierci z pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z 26.11.1946 wyrok WSR w Gdańsku został utrzymany w mocy. Prezydent KRN decyzją z 08.12.1946 nie skorzystał z prawa łaski w stosunku do skazanego. Wyrok wykonano 28.12.1946 w więzieniu w Gdańsku poprzez rozstrzelanie. IPN Gd 146/12 t. 1-2 (Sr 410/46).
Akta w sprawie karnej (Sr. 552.46) prowadzone od 02.04.1946 do 30.12.1946 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku dotyczące członków oddziału „Bakcyla”. Działali oni na terenie Słupska, prowadząc akcje ekspropriacyjne i działalność propagandową. W czasie śledztwa przesłuchiwano Jana Drelicha. Pojawia się on również w zeznaniach innych świadków i w akcie oskarżenia sporządzonym 27.12.1946. IPN Gd 222/3 (Sr 552/46).
.