Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Helena
Nazwisko: Siedzik
Miejsce urodzenia: Guszczewina
Data urodzenia: 03-09-1928
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Eugenia
Znany/a też jako:
Ina Zalewska

Danuta Siedzikówna

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Objęta śledztwem prowadzonym od 20.07.1946 do 02.08.1946 przez Wydz. Śledczy WUBP w Gdańsku pod nr 83/46 dotyczącym ujętych członków organizacji "AK" dowodzonej przez mjr "Łupaszkę". Zatrzymana pod fałszywym nazwiskiem jako Ina Zalewska. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 20.07.1946 tymczasowo aresztowana i osadzona w więzieniu karno-śledczym w Gdańsku. Wielokrotnie przesłuchiwana. 31.07.1946 sporządzono akt oskarżenia. Materiały złożono do archiwum pod sygn. K-6138. Materiały o sygn. K-6138 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt sądowych.
Akta sprawy prowadzonej od 11.07.1946 do 31.08.1946 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku przeciwko Danucie Siedzik oskarżonej aktem sporządzonym 31.07.1946 o to, że 1) „od czerwca 1945 do chwili aresztowania tj. 20.07.1946 brała czynny udział w oddziale leśnym mjr »Łupaszki«", który to oddział miał na celu usunięcie przemocą ustanowione organa władzy zwierzchniej narodu polskiego. Występowała pod pseudonimem »Inka« i pełniła rolę sanitariuszki”; 2) będąc w organizacji brała udział w rozbrajaniu posterunków MO, SOK i pociągów osobowych; 3) wydała rozkaz rozstrzelania 2 pracowników UB swoim współtowarzyszom, tym samym publicznie nawoływała do popełniania zbrodni, która została wykonana; 4) posiadała nielegalnie broń palną. Skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku (Sr.175/46) z 03.08.1946 na karę łączną - karę śmierci, pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Tego samego dnia adwokat skazanej wysłał prośbę o ułaskawienie do Prezydenta. Prezydent 19.08.1946 nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 28.08.1946 przez rozstrzelanie. IPN Gd 323/1 (Sr. 175/46).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania z działalności Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku za okres 06.05.1946-05.12.1946. W „sprawozdaniu z biegu spraw doraźnych do dnia 5 sierpnia 1946 r.” figuruje Danuta Siedzik, skazana 03.08.1946 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku na karę śmierci. IPN Gd 538/302.
Materiał filmowy Biura „B” MSW wykorzystany do realizacji filmu propagandowego pt. „Droga walki”. Film został przygotowany z okazji trzydziestolecia istnienia MO i SB. Na materiał składają się sfilmowane i kadrowane archiwalne fotografie, dokumenty (rozkazy, podania o przyjęcie do służby, wzory legitymacji służbowych), plakaty dotyczące działalności MO w pierwszych lat po wojnie. Ponadto możemy znaleźć również sfilmowane fotografie oddziałów podziemia niepodległościowego m.in. „Zapory”, „Łupaszki”, „Murata” i „Ognia” oraz wycinki prasowe dotyczące walki lub rozbicia różnych oddziałów konspiracji powojennej. W materiale znajduje się zdjęcie członków 5 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej wykonane we wrześniu 1945 r. w gajówce Stoczek na którym jest Danuta Siedzik pseud. „Inka”. IPN BU Pf 2361/298.
Dokumentacja wizualna Biura „C” MSW dotycząca niepodległościowego podziemia zbrojnego - 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej (1944-1946). Działania oddziałów partyzanckich (5 Wileńska Brygada AK): członkowie i dowódcy oddziału, portrety, zdjęcia grupowe, transport rannych partyzantów, ryngraf żołnierza 5 Wileńska Brygada, broń i amunicja należąca do członka oddziału (przejęta przez organy bezpieczeństwa). Na dwóch zdjęciach znajduje się Danuta Siedzik pseud. „Inka”. IPN BU 024/97.
.