Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Przemysław
Nazwisko: Ossowski
Miejsce urodzenia: Milanówek
Data urodzenia: 12-03-1953
Imię ojca: Maciej
Imię matki: Hanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W lipcu 1983 Kazimierz Ossowski - z wykształcenia historyk i pracownik Biblioteki Narodowej w Warszawie - znalazł się w zainteresowaniu SB z Wydz. III-2 KS MO/SUSW po doniesieniu tajnego współpracownika SB. Został wytypowany na kandydata do tajnej współpracy z powodu swego zaangażowania w konspiracyjną działalność struktur "Solidarności", bliskich kontaktów z osobami inwigilowanymi w sprawach operacyjnych krypt. „Dacza” i „Minox” oraz wskutek podejrzenia, że „dysponuje mikrofilmowym archiwum podziemia”. W związku z powyższym założono "teczkę kandydata na tajnego współpracownika" (nr rej. 38843). Celem pozyskania ww. kandydata do współpracy było „zapewnienie ciągłego dopływu informacji o osobach zajmujących się drukiem i kolportażem nielegalnych wydawnictw antysocjalistycznych”. Z próby werbunku Kazimierza Ossowskiego jednak zrezygnowano, ponieważ „kandydat zaprezentował negatywną postawę wobec naszej rzeczywistości, okazując demonstracyjnie swoje poparcie moralne podziemnej «Solidarności» oraz aktywnie włączył się w działalność nielegalnego wydawnictwa «Krąg»”. Z tego powodu Kazimierz Ossowski został następnie objęty Sprawą Operacyjnego Sprawdzenia (SOS). Akta złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod sygn. 16572/I-k. IPN BU 00328/94 (16572/I-k), IPN BU 001134/779 (16572/1) mikrofilm.
W dniu 11.09.1984 Kazimierz Ossowski został objęty operacyjną kontrolą SB z Wydz. III-2 SUSW po nieudanej próbie pozyskania go do współpracy i po uzyskaniu informacji, że „dysponował mikrofilmowym archiwum «Solid[arności]» oraz zajmował się kolportażem książek nielegalnego wydawnictwa «Krąg»”. Tę kontrolę prowadzono w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Osa" (nr rej. 41257). W prowadzeniu tej sprawy wykorzystano agenturę i podsłuch telefoniczny. Kontrolę i inwigilację ww. zakończono dnia 10.11.1986 po stwierdzeniu, że Kazimierz Ossowski nie prowadzi już „wrogiej działalności”. Materiały złożone dn. 3.12.1986 w archiwum Wydz. „C” SUSW pod sygn. 9235/II zostały zniszczone dn. 28.12.1989 (protokół brakowania nr 087/089). Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Od dnia 6.10.1988 Kazimierz Ossowski występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Biblioteka" (nr rej. 49074) dotyczącej utworzenia dn. 27.09.1988 w Bibliotece Narodowej w Warszawie tymczasowego komitetu NSZZ „Solidarność” i próby reaktywowania działalności tego związku. Dnia 10.10.1988 odnotowano, że Kazimierz Ossowski wchodził w skład 11-osobowego komitetu założycielskiego. Według doniesień tajnych współpracowników SB, w listopadzie 1988 w budynku Biblioteki Narodowej przy ul. Hankiewicza Kazimierz Ossowski roznosił po pokojach komunikat z informacją o zawiązaniu się ww. komitetu i deklaracje przystąpienia do związku, a dnia 24.04.1989 został wybrany do tymczasowego zarządu „Solidarności” jako II zastępca jego przewodniczącego. Prowadzenie tej sprawy zakończono w lipcu 1989 po legalizacji struktur NSZZ „Solidarność” i po stwierdzeniu, że „grupa założycielska” nie prowadzi „wrogiej działalności”. IPN BU 0258/393 (10191/II).
.