Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Łukasz Bohdan
Nazwisko: Ossowski
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 05-10-1954
Imię ojca: Maciej
Imię matki: Hanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem po uzyskaniu informacji przez SB, że kontaktuje się z działaczami KSS KOR, przechowuje „pisma i ulotki o treści antysocjalistycznej” i prawdopodobnie ukrywa w swoim mieszkaniu osoby poszukiwane po wprowadzeniu stanu wojennego. Zatrzymany 17.02.1982 po rewizji w mieszkaniu i znalezieniu „znacznej ilości” ulotek i nielegalnych publikacji. Oskarżony o przechowywanie materiałów zawierających „fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój społeczny” i ich kolportowanie 16.02.1982 na terenie i w okolicach Uniwersytetu Warszawskiego. Śledztwo zakończone 6.03.1982 skierowaniem sprawy do sądu. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego 22.03.1982 skazany na karę roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. W meldunku z tego dnia naczelnika Wydz. Śledczego KSMO znalazło się stwierdzenie, że „zdaniem tutejszego Wydziału wyrok jest zbyt niski” i informacja, że po badaniu lekarskim sąd odstąpił od rozpatrywania sprawy w trybie doraźnym. IPN BU 0331/101 (2833/III)
Akta prokuratorskie Akta postępowania w trybie doraźnym w sprawie o przechowywanie i kolportowanie ulotek zawierających „fałszywe wiadomości zmierzające do wywołania niepokoju społecznego”. Prokuratura wojskowa 25.02.1982 odrzuciła zażalenie, co do stosowania trybu doraźnego. W akcie oskarżenia z 6.03.1982 podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej stwierdził, że „rodzaj przestępstwa, ilość przeznaczonych do rozpowszechnienia pism oraz aktywna postawa podejrzanego (…) świadczą o szczególnie wysokim stopniu niebezpieczeństwa społecznego stwierdzonych przestępstw”. Skazany 22.03.1982 w trybie zwykłym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Osobnym wyrokiem z 21.05.1982 pojedyncze egzemplarze zarekwirowanych publikacji zostały zwrócone (z powodu tradycji zbierania wydawnictw bezdebitowych przez rodzinę Ossowskich), a dublety i „przypinane znaczki” zostały zniszczone. Po rewizji nadzwyczajnej wyrokiem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z 10.06.1994 uniewinniony. IPN BU 960/361, IPN BU 1209/1412
Akta penitencjarne Po zatrzymany 17.02.1982 w sprawie przechowywania i kolportowania nielegalnych ulotek i publikacji osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej. W aktach znajduje się niezatwierdzony wniosek o karę dyscyplinarną pod zarzutem wykonania w klatce spacerowej napisu obraźliwego wobec PZPR. Zwolniony 22.03.1982 po wydaniu wyroku w jego sprawie. IPN BU 481/69
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęty inwigilacją po informacji tajnego współpracownika, że kontaktuje się z działaczami „nielegalnych” struktur „Solidarności” i współpracuje z podziemnym wydawnictwem „Krąg”. Inwigilacją w tej sprawie objęty był również jego ojciec. W sprawie zastosowano podsłuch telefoniczny. Inwigilacja zakończona po uznaniu, że obaj Ossowscy nie uczestniczą w działaniach struktur „Solidarności”, natomiast „nielegalną” działalność prowadzi Kazimierz Ossowski. Materiały 8.07.1985 zostały złożone w archiwum Wydz. „C” SUSW pod nr. 8777/II. IPN BU 0256/543 (8777/II), mikrofilm IPN BU 01322/3076 (8777/2)
.