Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Rzepliński
Miejsce urodzenia: Ciechanów
Data urodzenia: 26-11-1949
Imię ojca: Klemens
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 20.12.1969. Zwrócił się z prośbą o skreślenie z listy członków PZPR, ale Komitet Uczelniany PZPR przy Uniwersytecie Warszawskim nie zgodził się na to i 21.01.1982 podjął decyzję o wydaleniu z partii, był także członkiem NSZZ "Solidarność".

Źródło: AP Warszawa, KU PZPR przy Uniwersytecie Warszawskim, 27, k. 165, 42, k. 283.
Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa POP przy Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa PZPR 14-10-1977 21-02-1978 AP Warszawa, KU PZPR przy Uniwersytecie Warszawskim, 42, k. 272.
II Sekretarz POP przy Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa PZPR 21-02-1978 26-10-1979 AP Warszawa, KU PZPR przy Uniwersytecie Warszawskim, 46, k. 190.
Członek Egzekutywa POP przy Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa PZPR 26-10-1979 AP Warszawa, KU PZPR przy Uniwersytecie Warszawskim, 46, k. 190.
I Sekretarz POP przy Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa PZPR 1981 AP Warszawa, KU PZPR przy Uniwersytecie Warszawskim, 7, k. 123.
Członek Komitet Uczelniany przy Uniwersytecie Warszawskim Warszawa PZPR 04-04-1981 21-01-1982 AP Warszawa, KU PZPR przy Uniwersytecie Warszawskim, 6, k. 253.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Rzepliński w dniu 30.06.1983 został zarejestrowany pod numerem 80712 przez Wydz. II Dep. I MSW w kategorii zabezpieczenie. Wyrejestrowany dnia 29.12.1988. 2 karty E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; zapis z dziennika rejestracyjnego MSW, poz. 80712; zapisy z dziennika koordynacyjnego MSW za 1983/84 r. - poz. 5864, za 1986 r. - poz. 2076, 4128, 5750 i 6736 oraz za 1988 r. - poz. 4146.
Akta paszportowe EAGM 48961 oraz EAGU 41345. Akta o sygn. IPN BU 1005/48961 (EAGM 48961), akt o sygn. EAGU 41345 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dnia 23 października 2008 r. dotyczące Andrzeja Rzeplińskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (PplWa 207/08/3).

.