Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Zofia
Nazwisko: Saciuk-Gąsowska
Nazwisko rodowe: Saciuk
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 02-03-1955
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Anna Saciuk występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Żaczek” nr rej. 24767, prowadzonej w okresie 17.02.1976-04.11.1982, założonej przez Wydział III KWMO Łódź na innego działacza opozycyjnego. A. Saciuk jest wymieniona z powodu udziału w nielegalnych zebraniach o charakterze "antypaństwowym". IPN Ld 047/413/J (5963/2).
Rozpracowywana przez Wydział III KWMO Łódź, a następnie Wydział III-1 KWMO Łódź w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Carmen”, zarejestrowanej w dn. 28.04.1979 pod nr. rej. 40565. Dnia 13.05.1980 zmieniono kategorię rejestracji na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Inwigilowana z powodu zaangażowania w działalność Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, kolportowania wydawnictw bezdebitowych m.in. „Robotnika”, podpisania petycji do Kancelarii Sejmu PRL w obronie działaczy antykomunistycznych aresztowanych za zorganizowanie demonstracji 11.11.1979, współudział w wydawaniu czasopisma „Puls”. Kilkakrotnie przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze i przeszukania mieszkania. IPN Ld 047/356 (5809/II).
Akta administracyjne. W ocenie stanu bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącej województwa łódzkiego miejskiego za kwiecień 1979, sporządzonej przez Wydział III KWMO w Łodzi datowanej 05.05.1979, znajduje się informacja o założeniu sprawy operacyjnej na A. Saciuk. IPN Ld PF 10/974 t. 3 (1445/X).
Sprawa śledcza nr RSD 1/80 została wszczęta na wniosek Wydziału III KWMO Łódź. Prowadzona w okresie 11.01.1980-06.04.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO Łódź. Dotyczyła posiadania, powielania i kolportażu wydawnictw bezdebitowych i ulotek. Śledztwem objęto wiele osób. W materiałach znajduje się informacja o przeszukaniu w dniu 24.04.1980 mieszkania A. Saciuk. IPN Ld pf 15/436 t. 2 (1513/III-N).
W teczce personalnej kandydata na tajnego współpracownika (kTW), nr rej. 44453, prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajduje się doniesienie z roku 1981 dotyczące A. Saciuk. IPN Ld 0040/114 (43091/I).
W teczce personalnej kandydata na tajnego współpracownika (kTW), nr rej. 45007, prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajdują się doniesienia z roku 1981 dotyczace A. Saciuk. IPN Ld 0046/706/J (44050/1), IPN Ld 0040/551 (44050/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Szary”, nr rej. 37876, prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajduje się doniesienie z roku 1979 dotyczące A. Saciuk. IPN Ld 0040/558 t. 2 (44075/I).
Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) nr Z-932/79/EALD wniesione dn. 03.05.1979 przez Wydział III KWMO Łódź, przedłużone 27.04.1981 na okres do 27.04.1983. W uzasadnieniu podano, że „utrzymuje bliskie kontakty z członkami wrogich, antysocjalistycznych grup, jest zaangażowana w ich działalność, może być wykorzystana do przewozu informacji bądź literatury bezdebitowej”. Odmowy wydania paszportu z dn. 22.05.1979 na wyjazd do Finlandii, z dn. 07.04.1981 i 19.02.1982 na wyjazd do RFN. Zastrzeżenie anulowano 23.06.1986. IPN Ld 533/36873 (EALD 36873), IPN BU 1386/23757 (EAPP 23757).
.