Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Zygmunt
Nazwisko: Ferenc
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 20-07-1944
Kraj urodzenia: Rzeczpospolita Polska
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Ferenc znajdował się w zainteresowaniu operacyjnym Wydz. III KWMO w Krakowie w związku ze sprawą dotyczącą udziału w zajściach studenckich w Krakowie w marcu 1968. Kazimierz Ferenc został wówczas wybrany do organizacyjnego Komitetu Studenckiego. Materiały sprawy złożono do nr 282/68. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta internowania Kazimierza Ferenca. Internowany w okresie 30.08.1982-11.09.1982 na wniosek Wydz. V KWMO w Rzeszowie. Powodem internowania w/w był fakt, iż "w okresie stanu wojennego podejmował próby kontynuowania zawieszonej działalności związkowej". IPN-Rz-052/828 (7771/III).
Akta internowanego - Kazimierz Ferenc został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia (OO) w Uhercach od 30.08.1982 do 11.109.1982. IPN-Rz-57/368.
Kazimierz Ferenc był rozpracowywany przez Wydz. V KWMO/WUSW w Rzeszowie w okresie od 29.09.1982 do 17.02.1986 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Klon" nr rej Rz-16856. Powodem kontroli było zaangażowanie wymienionego w działalność KZ NSZZ ,,Solidarność” przy Zakładzie Projektowania i Usług Inwestycyjnych ,,Inwestprojekt” w Rzeszowie. Kazimierz Ferenc był podejrzany m.in.: o kolportaż ulotek i broszur "antypaństwowych" i "antyrządowych". Przewodniczył obradom zjazdu regionalnego NSZZ ,,Solidarność”. IPN-Rz-00163/6 (17485/II), mkf. IPN-Rz-00141/2735/J.
.