Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Blejder
Miejsce urodzenia: Michałki
Data urodzenia: 01-04-1950
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa operacyjno-śledcza Sprawa dotyczyła kolportażu ulotek, które w swej treści nawoływały do popierania wystąpień studenckich w marcu 1968 r. Materiały o sygn. 3265/A włączono do sygn. 11535/III
Akta śledcze Sprawa dotyczyła pojawiających się w okresie 17-20 marca 1968 na terenie Stargardu Szczecińskiego ulotek o treści nawołującej do solidaryzowania się z wystąpieniami studenckimi. Na powyższe założono sprawę operacyjno-śledczą kryptonim „Margines” nr rej. 8103. Ustalono, że sprawcy rekrutują się z pośród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Stargardzie Szczecińskim. Śledztwo w tej sprawie prowadził Wydział Śledczy KW MO w Szczecinie. W dn. 27.03.1968 został aresztowany S. Blejder - uczeń Technikum Samochodowego. Prokuratura Wojewódzka w Szczecinie w dn. 27.04.1968 skierowała do Sądu Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim akt oskarżenia. Rozprawa miała miejsce w dn. 16.05.1968. Wśród oskarżonych był Stanisław Blejder, który został skazany na 1 rok aresztu i 1000 zł grzywny. W dn. 13.09.1968 Sąd Wojewódzki w Szczecinie na rozprawie rewizyjnej zmienił wyrok z dn. 16.05.1968 i zwiesił karę aresztu na 3 lata i oddał S. Blejdera pod nadzór Chorągwi Hufca ZHP w Stargardzie. IPN Sz 0013/4 (11535/III)
.