Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Józef
Nazwisko: Sieradzan
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 08-05-1952
Imię ojca: Marceli
Imię matki: Wiktoria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca wydarzeń Grudnia '70 na terenie woj. gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej uczestników antykomunistycznej rewolty i ich rodzin. Stanisław Sieradzan, uczeń Technikum Chłodniczego w Gdyni, zginął 17.12.1970 w Gdyni na skutek rany postrzałowej. Ww. figuruje w wykazach śmiertelnych ofiar interwencji wojska i milicji. Rodzina S. Sieradzana poddana była obserwacji, w aktach znajdują się ponadto informacje z obserwacji grobu ww. na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. IPN Gd 003/14 t. 2, 4, 5, 8, 63, 64, 71, 74, 75, 81, 82, 91, 92 (15/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa dotycząca wydarzeń Grudnia '70 na terenie województwa gdańskiego. W aktach znajdują się materiały zastrzeżone przez MSW z klauzulą „nie udostępniać, bez pisemnej zgody szefa WUSW”. S. Sieradzan figuruje w wykazach osób zabitych. Materiały 03.04.1984 złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Gdańsku pod sygn. 188/IV, a następnie przekazano do Biura „C” MSW za pismem MB-001416/84 z 18.06.1984. IPN Gd 466/20, IPN Gd 466/21, IPN Gd 466/24 (IPN 0748/20, 188/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa dotycząca Grudnia ‘70 na terenie Gdyni. W aktach znajdują się informacje operacyjne, wykazy zatrzymanych oraz dane o późniejszej inwigilacji osób biorących udział w "wydarzeniach grudniowych". S. Sieradzan figuruje w przedruku komunikatu Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku informującym o osobach zabitych przez MO i wojsko w czasie tłumienia protestów robotniczych na terenie Gdańska, Gdyni i Elbląga. W materiałach znajdują się ponadto informacje odnośnie rodziny w/w. IPN Gd 003/137 t. 4, 16 (151/IV)
Akta operacyjne Materiały dodatkowe zgromadzone do sprawy obiektowej „Jesień 70”. W aktach znajdują się fotografie, wykazy nagrodzonych funkcjonariuszy KWMO, a także spisy osób zatrzymanych w czasie wystąpień z podziałem na miejsce zamieszkania, miejsce pracy, a także wykonywany zawód. S. Sieradzan figuruje w „Informacji odnośnie przebiegu zajść na terenie województwa gdańskiego” z 11.01.1971 jako jedna z osób, które zginęły w Gdyni 17.12.1970. W materiałach znajdują się ponadto informacje odnośnie obrażeń, jakie stwierdzono u ofiar Grudnia ‘70, a także dat i miejsca ich pochówków. IPN Gd 431/1 t. 3, 6-8 (1285/II-m)
Dokumentacja audiowizualna Dokumentacja fotograficzna (negatywy) przedstawiająca wydarzenia Grudnia 1970 w Gdańsku i Gdyni. W materiałach znajdują się fotografie S. Sieradzana. IPN Gd 433/100 (3246/128)
Dokumentacja audiowizualna Pomniki ofiar wydarzeń z 1956 i 1970. Karty zabezpieczające i koperty z fotografiami (odbitki wtórne, oryginały i reprodukcje materiałów agencyjnych, plansze zdjęć stykowych) dotyczące: odsłonięcia Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku (prace wykończeniowe, widoki pomnika, okoliczne budynki, zgromadzeni ludzie, zaproszeni goście, przemówienia, składanie kwiatów, warty honorowe pod tablicą pamiątkową, tablice i płaskorzeźby, duchowni, msza święta, ołtarz, orkiestra górnicza, członkowie rodzin poległych, delegacje robotników). Na jednej z fotografii figuruje nazwisko S. Sieradzana jako śmiertelnej ofiary Grudnia ‘70. IPN BU 024/196
.