Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Socha
Miejsce urodzenia: Wolica (Dębica)
Data urodzenia: 20-10-1922
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Informacje dot. Wojciecha Sochy znajdują się w Księgach aresztowanych przez PUBP Dębica za lata 1945-1946 oraz za lata 1946-1954. Wymieniony był aresztowany za przynależność do organizacji WiN, został zwolniony w dniu 02.09.1946. IPN-Rz-50/8, IPN-Rz-50/9
Akta administracyjne W. Socha wymieniony jest w Terminarzu spraw prowadzonych przez dębicki PUBP za lata 1946-1954. IPN-Rz-50/10
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna założona na w/w. Wojciech Socha był członkiem WiN na terenie Dębicy. Pośredniczył w kolportażu ulotek i czasopism organizacyjnych, które przyjmował w prowadzonym przez siebie zakładzie fryzjerskim. Materiały sprawy złożono w archiwum do nr 217/56, a następnie skomasowano do nr 11332/II (12.12.1970). IPN-Rz-043/163 (11332/II)
Materiały faktologiczne Charakterystyka nr 3 dot. organizacji WiN Okręgu Rzeszów. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Wojciecha Sochy- członek AK, w latach 1946-1947 członek WIN na terenie Dębicy, w organizacji pełnił funkcję "skrzynki kontaktowej". Ujawnił się w PUBP w Katowicach w dniu 21.04.1947. IPN-Rz-05/6
Materiały ewidencyjne Według informacji z dzienników archiwalnych spraw śledczych WUBP Rzeszów oraz dziennika archiwalnego spraw śledczych KWMO Rzeszów Wojciech Socha był jednym z podejrzanych prowadzonej przez PUBP w Dębicy sprawy śledczej, którą w dniu 04.08.1948 złożono do archiwum do nr 3812,a następnie według zapisów ewidencyjnych skomasowano akta sprawy do nr 1223. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Materiały operacyjne W aktach o sygn. IPN-Rz-043/163 znajdują się dokumenty świadczące, iż na w/w w dniu 03.02.1955 wszczęto sprawę ewidencyjnego rozpracowania krypt. "Łączność" (Obiekt nr 6 Urzędu ds Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie). Jednym z celów wymienionej sprawy było ustalenie czy Socha Wojciech brał udział w napadach na działaczy społecznych. W wyniku działań operacyjnych ustalono, iż zarzut ten dotyczy innej osoby, niespokrewnionej z wymienionym, pochodzący z innej miejscowości (Raport z wykonanych operacyjnych przedsięwzięć w sprawie krypt. "Łączność" z dnia 18.04.1955). Brak innych dokumentów dotyczących przedmiotowej sprawy w aktach. IPN Rz-043/163
.