Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Konstanty Józef
Nazwisko: Konar
Miejsce urodzenia: Chełmiec
Data urodzenia: 12-02-1940
Imię ojca: Jan
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 16.07.1981 Konstanty Konar został zarejestrowany pod numerem 5849 przez SB z Wydziału V KW MO w Nowym Sączu jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. Działacz” (nr rej. 5433). W dniu 16.01.1982 sprawę tę przerejestrowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Zastępca”. Powód tych rejestracji i inwigilacji: "vice-przewodniczący KZ NSZZ >Solidarność< w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego [ZNTK] w Nowym Sączu oraz działacz w podziemnych strukturach Solidarności". Prowadzenie Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Zastępca” i operacyjnej kontroli Konstantego Konara zakończono dnia 14.03.1987 odnotowanym "zaprzestaniem wrogiej działalności". W dniu 24.03.1987 materiały złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Nowym Sączu pod sygnaturą 2164/II, następnie je zmikrofilmowano – sygn. 2164/2. IPN Kr 033/796 (2164/II), IPN Kr 095/31 (2164/2) mikrofilm.
Konstanty Konar występuje jako jeden z figurantów Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Ogniwo". Sprawa ta była prowadzona w latach 1982-1983 przez SB z Wydziału V KW MO w Nowym Sączu i dotyczyła rozpracowania grupy kilkunastu działaczy NSZZ "Solidarność" i ich "nielegalnej działalności w zakładach pracy na terenie Nowego Sącza". Kontynuacją tej inwigilacji grupy działaczy NSZZ "Solidarność" była Sprawa Operacyjnego Rozpracowania kryptonim "Sierpień" - dot. autorów i kolporterów ulotek nawołujących do akcji protestacyjnych w Nowym Sączu w sierpniu 1983. IPN Kr 033/664 t. 4 (1937/II).
Akta Wydz. Śledczego WUSW Nowy Sącz z lat 1982-1984 (nr 3/84) zawierają m.in. zapisy, iż Konstanty Konar był "podejrzany o udział w nielegalnym tajnym związku, w okresie od 1982 do 1984 roku brał udział w działalności byłego związku >Solidarność<. Gromadził, przechowywał i rozpowszechniał ulotki i druki zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". Dnia 8.03.1984 Konstanty Konar został tymczasowo aresztowany. W dniu 30.08.1984 postępowanie karne umorzono na mocy amnestii z dn. 21.07.1984. Materiały te dn. 25.02.1988 złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Nowym Sączu pod sygnaturą 499/III. IPN Kr 037/496 t. 1-5 (499/III, RSD 3/84, 1 Ds. 316/84/S).
Akta tymczasowo aresztowanego Konstantego Konara. Aresztowany 8.03.1984 - "osk. z art. 278 §1 i 273§2 KK o udział w nielegalnym związku i rozpowszechnianie treści antypaństwowych". IPN Kr 081/456 (38/818/84).
Materiały ewidencyjne Biura Paszportów MSW z lat 1984-1986. Konstanty Konar we wrześniu 1984 otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata" na okres od dnia 30.09.1984 do dnia 30.09.1986 na wniosek SB z Wydziału V WUSW w Nowym Sączu. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
.