Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Tartanus
Miejsce urodzenia: Skierniewice
Data urodzenia: 21-06-1929
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Sprawa dotyczyła przynależności do organizacji "AK- Batalion Pomorski - Grupa Młodzieżowa Szczecin”. działającej na terenie Pomorza Zachodniego. J. Tartanus był członkiem organizacji o ps. "Zagłoba". Aresztowany w dniu 28.03.1946. W dniu 02.06.1946 zostaje skierowany akt oskarżenia przeciwko członkom organizacji w tym J. Tartanusowi. IPN Sz 187/90, IPN Sz 187/91, IPN Sz 187/92, IPN Sz 187/93, IPN Sz 187/94
Akta śledztwa Sprawa dotyczyła przynależności J. Tartanusa do organizacji "AK - Batalion - Grupa Młodzieżowa Szczecin”. Wyrokiem WSR w Szczecinie z dnia 28.06.1946 (R 97/46) skazany został na 7 lat więzienia za to, że od 10.12. 1945 do 23.02.1946 brał czynny udział w organizacji. Na mocy amnestii zwolniony w 1948. W dniu 03.09.1956 rejestrowany do sprawy ewidencyjno- obserwacyjnej pod nr. 878. Akta zawierają również dokumenty Sprawy Operacyjnej Obserwacji „Spiskowcy” (nr rej. 390 KP MO SB Stargard). Sprawa założona została w celu obserwacji osób, które zakończyły odbywanie kary w związku z przynależnością do wymienionej organizacji. Sprawę zarejestrowano w 1959 i skomasowano do niej zakładane wcześniej sprawy, rejestrowane na członków organizacji. W dniu 25.11.1960 pod nr 126 zarejestrowano do sprawy J. Tartanusa. Sprawa "Spiskowcy" miała na celu ustalenie czy członkowie grupy kontaktują się wzajemnie w celu podjęcia wrogiej działalności. Sprawę zakończono 20.03.1963. IPN Sz 006/32 t. 1-7
Materiały administracyjne Charakterystyka nr 126 nielegalnej organizacji pod nazwą AK – Batalion Pomorski Grupa Młodzieżowa Szczecin, opracowana 8 lipca 1974 r. na podstawie akt śledztwa 308/III(sygn. IPN Sz 006/32 t.1-7). Celem organizacji była walka z ówczesnym ustrojem, organami Bezpieczeństwa Publicznego, członkami PPR oraz przygotowaniem wszystkiego co jest potrzebne do otwartego wystąpienia przeciwko władzy ludowej w decydującym momencie. J. Tartanus od 10.12.1945 do 23.02.1946 brał czynny udział w organizacji AK. Zajmował się zbieraniem informacji o ilości broni przechowywanej na posterunkach MO, w celu dokonania napadów i rabunków tejże broni. Brał udział w tego typu akcjach oddziału oraz posiadał bez zezwolenia pistolet maszynowy „Sten”. IPN Sz 008/759 (1371/IV)
Skorowidz alfabetyczny więźniów Przyjęty do CW Wronki 10.09.1946. Figuruje pod nr. RW 1989/46 w księdze głównej więźniów. IPN Po 3/67, IPN Po 3/68
Księga główna więźniów wojskowych Figuruje w księdze z terminem odbywania kary od 22.02.1946 do 22.02.1948. Zwolniony z więzienia 28.02.1948. IPN Po 3/56
Inwentarz akt osobowych więźnia Akta osobowe więźnia nr 437 J. Tartanusa s. Władysława ur. 21.06.1929 z dopiskiem w rubryce „zabarwienie sprawy” – przynależność do AK. IPN Po 0251/43/2
.