Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Bogdan
Nazwisko: Jacoń
Miejsce urodzenia: Pabianice
Data urodzenia: 01-02-1952
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Ppl/Łd 292/16 zarządzenie z dnia 25.08.2016 r., dotyczące Piotra Jaconia - prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 23.07.1985 pod nr rej. 51146 do SOR krypt. „Drukarnia” (nr rej. 46898 założonej dn. 09.02.1983) Sprawa dot. druku i kolportażu wydawnictw niezależnych na terenie Pabianic. Materiały zniszczono bez archiwizacji dn. 25.10.1989. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Materiały operacyjne W teczce pracy TW ps. „Włodek” nr rej. 49425 znajduje się informacja funkcjonariusza SB, dot. P. Jaconia. IPN Ld 00247/1/K (45949/I)
Akta paszportowe Zastrzeżenia wyjazdów do WKŚ o nr: Z-1842/85/EALD - wniesione przez Wydz. III WUSW w Łodzi z dnia 12.06.1985, na okres 30.05.1985-30.05.1987, zastrzeżenie 418/Z/87 zarej. 23.07.1985 (Z-2799/87/EALD) wniesione przez RUSW w Pabianicach na okres 12.05.1987-12.05.1989, anulowane 26.10.1989. Zastrzeżenia wyjazdów miały związek z "działalnością w strukturach podziemnych". IPN Ld 533/58145 (EALD 58145).
.