Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Augustyn
Nazwisko: Łuc
Miejsce urodzenia: Wola Węgierska
Data urodzenia: 17-07-1906
Imię ojca: Michał
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledcze dotyczące ww, podejrzanego o przynależność do organizacji NOW - usiłującej "przemocą usunąć ustanowione organa władzy". Pełnił w niej funkcję oficera organizacyjnego, używając pseudonimu "Mały". Materiały sprawy złożono w archiwum do nr 6000/49 (18.11.1949), a następnie zarchiwizowano do nr 1174/III (24.06.1967). IPN-Rz-046/570 (1174/III)
Akta sądowe Akta sprawy sądowej prowadzonej na osobę A. Łuca oskarżonego o członkostwo w NOW (od lipca 1945 do kwietnia 1946) w Jarosławiu. Wyrokiem z dnia 01.02.1949 został skazany na 6 lat pozbawienia wolności (na mocy amnestii karę skrócono do lat 3) oraz "utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych" na okres 2 lat. Postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 27.04.1949 zmniejszono karę więzienia do lat 5 (na mocy amnestii darowano ją całkowicie). IPN-Rz-107/840
Akta prokuratorskie Akta nadzoru prokuratorskiego prowadzone na osobę A. Łuca z powodu przynależności do NOW w Jarosławiu. Ww. został aresztowany tymczasowo w dniu 05.11.1948. IPN-Rz-108/4385
Akta administracyjne Augustyn Łuc wymieniony jest Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Jarosławiu za lata 1946-1954, Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Jarosławiu za lata 1946-1954, Księdze aresztu przy PUBP w Jarosławiu za lata 1948-1954 oraz w Repertorium spraw śledczych PUBP w Jarosławiu za lata 1947-1954. IPN-Rz-50/15, IPN-Rz-50/16, IPN-Rz-50/18, IPN-Rz-50/77
Akta administracyjne Informacje dotyczące A. Łuca znajdują się w Księdze głównej więźniów śledczych Więzienia w Rzeszowie z roku 1948. IPN-Rz-190/52
Akta administracyjne A. Łuc występuje w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1948, w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za lata 1949-1950 oraz w Skorowidzu spraw karnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1948. IPN-Rz-65/7, IPN-Rz- 65/5 t. 1, IPN-Rz-65/69
Materiały faktologiczne Charakterystyka nr 6 dot. Rzeszowskiej Komendy Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). W materiałach znajduje się m.in.: kwestionariusz osobowy A. Łuca - w okresie 1945-1946 członek NOW w Jarosławiu, w organizacji "pełnił funkcję oficera organizacyjnego", wcześniej należał do AK. IPN-Rz-05/12
.