Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Roman
Nazwisko: Wojtuszkiewicz
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 07-02-1919
Imię ojca: Edward
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP w Łodzi przeciwko podejrzanym o przynależność do nielegalnej organizacji podziemnej „Polska Armia Podziemna” założonej w 02.1949 i w 02.1950 przemianowanej na "Polska Podziemna Organizacja Bojowa", mającej na celu zmianę ustroju państwa. Śledztwem objęto również członków organizacji „Młoda Polska” oraz kobiecej organizacji "Podziemny Związek Harcerstwa Polskiego «Orlęta Lwowskie»”. Edward Wojtuszkiewicz figuruje w aktach jako członek „Polskiej Armii Podziemnej”, zamieszkały w Sopocie i od czerwca 1949 angażujący się i inspirujący akcje tej organizacji w Gdańsku i w Łodzi. 15.06.1950 przesłuchiwany w WUBP w Gdańsku. IPN Ld pf 12/740, t. 2, 4, 5 (2951/III)
Akta śledcze prowadzone przez Wydz. Śledczy WUBP w Gdańsku w okresie 16.06.1950-3.11.1950 w sprawie przeciwko Edwardowi Wojtuszkiewiczowi podejrzanemu o to, że od lata 1949 do 11.6.1950 na terenie Łodzi i Gdańska był członkiem organizacji "Polska Armia Podziemna". Zatrzymany 11.06.1950 przez PUBP w Zielonej Górze. Śledztwo prowadził Wydz. Śledczy WUBP w Gdańsku (GD 206/50) pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (Pr.II-299/50), której to postanowieniem z 4.07.1950 ww. został tymczasowo aresztowany i osadzony w więzieniu karno-śledczym w Gdańsku. Materiały złożone w archiwum pod sygn. K-966 zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Akt o sygn. K-966 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku Sr 415/50. Wyrokiem z 19.12.1950 skazany na karę 15 lat więzienia, utratę praw publicznych przez 5 lat i przepadek całego mienia. Na poczet kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 04.07.1950. Wyrok zatwierdzono postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z 22.02.1951. Orzeczoną karę odbywał od 22.08.1951 w więzieniu w Sztumie. Postanowieniem WSR w Gdańsku z 14.05.1953 karę złagodzono do 11 lat więzienia na podstawie amnestii z 22.11.1952. Zarządzeniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z 23.05.1956 warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 30.06.1956 na mocy amnestii karę złagodzono do 7 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych na 3 lata. Materiałów nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Charakterystyka sporządzona w 1979 r. przez Wydz. "C" KWMO w Łodzi dot. podziemnej organizacji niepodległościowej „Polska Armia Podziemna” przemianowanej następnie na „Polska Podziemna Organizacja Bojowa”, działającej na terenie Gdańska i Łodzi oraz w powiatach łódzkim i łęczyckim. Edward Wojtuszkiewicz figuruje w aktach jako aktywny członek „Polskiej Armii Podziemnej” czynnie uczestniczący w akcjach tej organizacji. IPN Ld 030/155
Materiały ewidencyjne. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych nr Z-I-855/59 wniesione 13.05.1959. Zastrzeżenie anulowano 16.03.1968. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.