Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimiera
Nazwisko: Rogozińska
Nazwisko rodowe: Bartel
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 23-12-1909
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa przeciwko członkom Armii Krajowej okręgu bydgoskiego i gdańskiego. Kazimiera Bartel oskarżona aktem sporządzonym 11.02.1946 o to, że "w czasie wojny i po wojnie tj. do chwili aresztowania w dn. 19.11.1945 w Bydgoszczy brała czynny udział w związku pod nazwą «Armia Krajowa», mającym na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego, zajmując stanowisko sekretarki "Piotra" komendanta okręgu bydgoskiego AK, łączniczki i utrzymując konspiracyjne mieszkanie dla członków sztabu okręgu bydgoskiego i gdańskiego AK". W czasie okupacji niemieckiej ww. należała do AK, na terenie Bydgoszczy prowadziła obserwację osób wspierających gestapo. W 1942 aresztowana, 7 miesięcy przetrzymywana w areszcie w Starogardzie, następnie wywieziona do obozu w Stutthofie. Obóz opuściła w 1945. IPN By 070/2064 (2123/III) t. 3, 4
Akta sądowe Objęta śledztwem prowadzonym od 03.11.1945 do 24.01.1946 w sprawie przynależności do organizacji «Armia Krajowa» okręgu bydgoskiego i gdańskiego. W trakcie śledztwa odmówiła składania zeznań, ponieważ obowiązywała ją przysięga złożona organizacji. Uniewinniona wraz z 37 innymi osobami oskarżonymi o przynależność do Armii Krajowej od zarzucanego jej aktem oskarżenia czynu na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku (Sr.46/46) z 07.06.1946. Tego samego dnia zwolniona z więzienia karno-śledczego w Gdańsku. IPN Gd 146/13 t. 1-5
.