Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław Jan
Nazwisko: Bętkowski
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 06-02-1926
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Bolesław Bętkowski został zarejestrowany 07.05.1982 pod nr KI 21104 w ramach sprawy obiektowej krypt. "Metalowiec" KI 937. Rozpracowywany jako jeden z twórców i działacz KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładach Metalowych "Predom-Mesko" w Skarżysku-Kamiennej. Internowany w okresie 13.12.1981-20.01.1982. Rozpracowanie prowadzono do 1990. Akta SO złożono w Archiwum Wydz."C" WUSW w Kielcach 29.01.1990 pod sygn. 2936/IV, a następnie 31.01.1990 zniszczono. Akta 2936/IV zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta internowanego Internowany decyzją nr 196/81 KWMO w Kielcach na wniosek Wydziału III"A". Osadzony w ZK w Kielcach. Zwolniony 20.01.1982 decyzją 112/82 KWMO w Kielcach. Odmówił rozmów z funkcjonariuszami SB. Zwolniony z internowania na wniosek Wydziału V SB KWMO w Kielcach, w związku z planami operacyjnymi SB mającymi na celu dezintegrację i dezinformację w środowisku działaczy NSZZ "Solidarność" w ZM "Predom-Mesko". IPN Ki 07/16 (IV/2346/16)
Akta internowanego Akta internowanego w ZK Kielce Bolesława Bętkowskiego. Osadzony 13.12.1981. Zwolniony 20.01.1982. IPN Ki 45/19 (11/J/81)
Akta paszportowe Akta paszportowe Bolesława Bętkowskiego. Odmowy wydania paszportu na wyjazd do RFN w 1983, w związku z wcześniejszą działalnością polityczną i internowaniem. IPN Ki 21/5129 (EAKI 80559)
.