Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Bieńkowicz
Miejsce urodzenia: Lida
Data urodzenia: 15-04-1923
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Alicja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze T. Bieńkowicz pseud. "Rączy" objęty śledztwem w sprawie działań wymierzonych w ustrój komunistyczny prowadzonych od lipca 1946 do 6.06.1950. Zatrzymany 6.06.1950 przez WUBP w Krakowie. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie z 20.06.1950 tymczasowo aresztowany. 20.07.1950 przekazany do prowadzenia postępowania Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku (Pr.II-299/50) pod zarzutem przynależności do »Armii Krajowej« w okresie okupacji oraz przynależności do organizacji »Polska Amia Podziemna« i prowadzenia działań w latach 1944-1950 na terenie okręgu nowogródzkiego oraz Gdańska. Materiały o sygn. K-966 zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. K-966 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Skazany na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku (Sr.415/50) z 19.12.1950 na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności, 5 lat pozbawienia praw publicznych oraz przepadek całego mienia. Orzeczoną karę odbywał w więzieniu w Sztumie. Postanowieniem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku z 27.12.1952 na mocy ustawy o amnestii z 28.11.1952 karę złagodzono do 15 lat pozbawienia wolności. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie 10.03.1953 karę pozbawienia wolności złagodzono do lat 12. W dn. 18.05.1956 zwolniony z więzienia na przerwę w odbywaniu kary na okres 6-ciu miesięcy z powodów zdrowotnych. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 30.06.1956 na mocy ustawy amnestyjnej z 1956 r. karę złagodzono do 8 lat więzienia oraz 3 lat pozbawienia praw publicznych. Materiałów nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe T. Bieńkowiczowi dwukrotnie odmówiono wydania paszportu na wyjazd zagranicę: w 1976 do Grecji, w 1978 do Turcji. IPN Kr 37/25036 (EAKr 25036)
.