Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Łakomiak
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 27-04-1962
Imię ojca: Józef
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS] Sprawę „Bosak” nr Sz 33630 założono w związku z nielegalną działalnością głównego figuranta – studenta IV roku historii na Uniwersytecie Szczecińskim, polegającą na kolportażu wydawnictw bezdebitowych i ulotek wśród studentów oraz gromadzeniu funduszy na założenie biblioteczki dla tych wydawnictw. Jedną z wymienionych osób jest Tadeusz Łakomiak, student Wydz. Ekonomicznego US. W dniu 12.04.1986 zarejestrowany do nr 34428 jako osoba podejrzana o kolportaż nielegalnych wydawnictw. 26.05.1986 przeprowadzono z T. Łakomiakiem rozmowę wyjaśniającą. Sprawę zakończono powiadomieniem władz administracyjnych. IPN Sz 0053/13 (16353/2)
.