Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Walenty
Nazwisko: Trąbski
Miejsce urodzenia: Mstów
Data urodzenia: 04-02-1924
Imię ojca: Jan
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Emisariusz” o nr. rej. 35922, prowadzona w okresie od 21.06.1977 do 1990 przez Wydz. III KW MO/WUSW, Insp. II, Wydz. Studiów i Analiz WUSW Katowice, dot. osoby, która prowadziła nielegalną działalność polityczną skierowaną przeciwko PRL oraz utrzymywała kontakty z członkami KSS KOR i ROPCiO, w tym z Ryszardem Trąbskim. IPN Ka 048/916 (44073/II).
Dnia 27.04.1978 zarejestrowany przez Wydz. III KW MO Wrocław pod nr. 39638 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Punkt” (nr rej. 39188) prowadzonej w okresie 6.01.1978-17.05.1983, w związku z utworzeniem punktu informacyjno-konsultacyjnego Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), którego Ryszard Trąbski był członkiem. Ww. udostępniał swoje mieszkanie na "spotkania tzw. międzyśrodowiskowe z udziałem działaczy antysocjalistycznych wszystkich ugrupowań". IPN Wr 098/438 (102116/2 mkf). W dzienniku rej. po b. WUSW Wrocław przy nr. 39638 nie wpisano daty zdjęcia z ewidencji i sygn. archiwalnej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Pegaz” o nr. rej. 51556, prowadzona w latach 1978-1985 przez Wydz. III Dep. III MSW w związku z powstaniem 22.01.1978 z inicjatywy KSS-KOR Towarzystwa Kursów Naukowych. Ryszard Trąbski występuje w sprawie jako osoba prowadząca w swoim mieszkaniu bibliotekę ROPCiO oraz punkt kolportażowy. IPN BU 0222/193 (53050/II) t. 1, 2, 4, 5.
.