Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Dzius
Miejsce urodzenia: Muhldorf
Data urodzenia: 09-04-1946
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Mariana Dziusa. Internowany na podstawie Decyzji Nr 1590 KWMO we Wrocławiu z dnia 19.03.1982, zwolniony na mocy Decyzji Nr 659 z dnia 30.06.1982. W uzasadnieniu internowania podano, że ww. "prowadzi działalność, która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych". IPN Wr 040/808 (IV-3751/672)
Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie w okresie od 20.03.1982 do 30.06.1982 (akta internowanego). IPN Wr 30/348 (101/82)
Dnia 21.09.1982 zarejestrowany przez Wydz. V KWMO Wrocław pod nr. 45047 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. "Palnik" jako osoba prowadząca "wrogą działalność na bazie podziemia b. >S<". Wyrejestrowany 27.08.1984. Materiałów o sygn. 102320/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.