Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Sidorowicz
Miejsce urodzenia: Krynki
Data urodzenia: 09-11-1950
Imię ojca: Edward
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] Sprawa wszczęta, aby wyjaśnić kwestię strajku 14-16.12.1981 r. w Zakładach Kineskopów Kolorowych „Unitra-Polkolor" w Piasecznie. Dalsze prowadzenie przekazano do Wydz. IIIA KSMO, który zarejestrował ją jako SOR krypt. „Dama”. IPN BU 0247/1254 (7782/II), IPN BU 01322/2336 (7782/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W toku rozpracowania ustalono, że współorganizatorem strajku w „Polkolorze” przeciw wprowadzeniu stanu wojennego był Jan Sidorowicz jako przewodniczący zakładowej „Solidarności”. Sprawę przekazano do postępowania sądowego. IPN BU 0247/1254 (7782/II), IPN BU 01322/2336 (7782/2)
Akta prokuratorskie Jako współorganizator strajku skazany 15.09.1982 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Piasecznie na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, karę grzywny w wysokości 25000 zł oraz zapłacenie 8000 zł kosztów sądowych. IPN BU 0697/2 (Ds 1530/81)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty inwigilacją po doniesieniach agenturalnych, że prowadzi „wrogą działalność” w swoim miejscu pracy, aktywnie uczestnicząc w inicjatywach i akcjach organizowanych na rzecz „Solidarności”. Materiały o sygn. 10328/II zniszczono 28.12.1989 r. - wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 5.12.1986 do 12.12.1988 r. na wniosek Wydz. V SUSW, uzasadnione tym, że podczas pobytu w Paryżu kontaktował się z osobami działającymi „na szkodę interesów PRL” (na granicy zarekwirowano u niego kasety wideo nagrane „przez wrogie ośrodki dywersyjne”). Zakaz wyjazdów do krajów socjalistycznych został cofnięty 8.03.1988 r., natomiast zastrzeżenie anulowano 11.02.1989 r. IPN BU 908/2310 (EAGU/2310)
.