Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold
Nazwisko: Rorbach
Miejsce urodzenia: Krzeszów
Data urodzenia: 26-05-1942
Kraj urodzenia: ZSRR
Imię ojca: Adam
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Internowania Witolda Rorbacha. W aktach zachowały się: kalka Decyzji Nr 1847 z 30.08.1982 KWMO we Wrocławiu, Decyzje o uchyleniu internowania Nr: 179 z 14.01.1982 i 1150 z 15.10.1982 oraz świadectwo zwolnienia internowanego z 18.01.1982. IPN Wr 040/473 (IV-3751/332).
Akta internowanego Witolda Rorbacha. W uzasadnieniu Decyzji Nr 426 o internowaniu (brak daty) podano, iż "nawoływał do niepokoju społecznego". Przebywał kolejno w Zakładzie Karnym we Wrocławiu (od 19.12.1981), Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie (od 24.12.1981), Zakładzie Karnym we Wrocławiu w okresie (od 05.01.1982) i w Zakładzie Karnym w Nysie w okresie (od 14.01.1982), skąd został zwolniony 18.01.1982. IPN Wr 30/1243 (15/82).
Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie w okresie od 30.08.1982 do 15.10.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż "przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 30/1244 (560/82).
Dnia 17.01.1983 zarejestrowany przez Wydz. V KW MO Wrocław pod nr. 45780 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. "Złośliwy". Witold Rorbach był "sekretarzem działu poligrafii Zarządu Region.[u] NSZZ >S< Dolny Śląsk. W 10.1983 przekazywał uczniom Zespołu Szkół Rolniczych we Wrocławiu nieleg.[alne] wydawnictwa i zdjęcia z zajść ulicznych we Wrocławiu". Prowadzenie sprawy zakończono z powodu zwolnienia ww. z pracy i zaprzestania wrogiej działalności. Wyrejestrowany 14.06.1985. Materiałów o sygn. 102589/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W ramach dochodzenia 2 Ds. 15/83 prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście w sprawie "podjętych działań w celu wywołania niepokoju publicznego" w dniu 24.10.1983 dokonano przeszukania mieszkania Witolda Rorbacha. IPN Wr 33/562 t. 2 (2 Ds.15/83).
.