Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Mieczysław
Nazwisko: Orzech
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 31-07-1942
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Występuje w Sprawie Obiektowej o krypt. "Klan" nr rej. 37004 (w dn. 24.08.1982 zmieniono kryptonim na "Związek") prowadzonej przez Wydz. III"A"/ V KW MO Gdańsk, a od 1983 Inspektorat 2, jako delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów. Sprawa dotyczyła "operacyjnej ochrony" NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Prowadzenie sprawy zakończono w listopadzie 1983. IPN Gd 003/166 t. 23 (185/IV).
Akta dot. dwukrotnego internowania Stanisława Orzecha: 1/ na podstawie Decyzji Nr 20/81 z 13.12.1981 KWMO w Legnicy. W uzasadnieniu podano, iż "sprawował czynności organizatorskie w powodowaniu niepokojów społecznych". Zwolniony na mocy Decyzji Nr 35/82 o uchyleniu internowania. 2/ na podstawie Decyzji 35/82 z 30.08.1982. W uzasadnieniu podano, iż "brał udział w organizowaniu działalności mogącej wywołać niepokój". Zwolniony na mocy Decyzji Nr 56/82 o uchyleniu internowania. IPN Wr 037/172 (8/55).
Internowany w Zakładzie Karnym w Głogowie w okresie od 13.12.1981 do 25.06.1982 (akta internowanego). IPN Wr 30/199 (2/81).
Dnia 15.07.1982 zarejestrowany przez Wydz. V KW MO Legnica pod nr. rej. 4125 i rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Lancet" (nr. rej. 4124). Dnia 10.04.1985 przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Delegat". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Internowany w okresie od 03.09.1982 do 14.12.1982 kolejno w: Ośrodku Odosobnienia w Nysie, Zakładzie Karnym w Strzelinie (od 10.11.1982), Ośrodku Odosobnienia Grodkowie (od 03.12.1982) - akta internowanego. IPN Wr 30/498 (296/82).
Występuje w „Informatorze o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność wrzesień-październik 1981 r.” Karta zawiera podstawowe dane osobowe i krótki opis osoby. Podano, iż Stanisław Orzech w "NSZZ >Solidarność< pełnił funkcje przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej w GPB [Głogowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym] w Głogowie". IPN Sz 0012/260 t. 1 (1027/IV).
Dnia 10.04.1988 zarejestrowany pod nr. 4125 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Delegat" (nr rej. 3014) założonej 24.08.1984 przez RUSW w Głogowie (pion V), dotyczącej ustalenia składu i form działalności antysocjalistycznej grupy podziemnej "Solidarności" na terenie Głogowa. W zachowanych aktach sprawy Stanisław Orzech nie występuje. 16.12.1988 przerejestrowany na OZ (Osobę Zabezpieczoną). IPN Wr 022/1065 (1295/III).
Akta sprawy o wykroczenie. Oskarżony o to, że "w dniu 30.08.1987 o godz. 20.15 w Lubinie przy ul. M. Curie-Skłodowskiej uczestniczył w nielegalnie zwołanym zgromadzeniu", w którym udział brało ok. 200 osób niosących transparent "Pamiętamy" i "Solidarność Wrocławska". Orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Lubinie z 31.08.1987 został ukarany grzywną. W dniu 12.10.1987 Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Legnickim utrzymalo w mocy orzeczenie Kolegium I instancji. IPN Wr 55/36 (1047/87).
Dnia 16.12.1988 zarejestrowany przez Pion IV RUSW Głogów pod nr. 4125 w kategorii OZ (Osoba Zabezpieczona). Brak możliwości ustalenia powodów zabezpieczenia. Rejestrację wycofano 30.01.1990. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
"Zastrz.[eżenie] Wydz. V KW MO L-ca [Legnica] na wyjazdy do KK [krajów kapitalistycznych] i KDL [krajów demokracji ludowej] (...) internowany działacz NSZZ >Solidarność<". Zastrzeżenie zarejestrowano 06.04.1982, odwołano 14.10.1988. Materiałów o sygn. EALG 45433 brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.