Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Fiałkowski
Miejsce urodzenia: Biłka Szlachecka
Data urodzenia: 28-04-1930
Kraj urodzenia: Ukraina
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Wydz. III "A" KW MO Opole dot. członków opozycji, osób internowanych (korespondencja, notatki, pisma itp). W aktach znajduje się notatka służbowa z rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej przeprowadzonej w dniu 16.12.1981 z Józefem Fiałkowskim, przewodniczącym w Zarządzie Gminnym NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Grodkowie, w związku z faktem, iż "czynnie włączył się do wrogiej działalności przeciwko interesom PRL oraz przeciwko działalności Rządu PRL. Wrogo wypowiada się przeciwko ustrojowi PRL". IPN Wr 012/3196 (2499/III) t. 12.
Dnia 30.01.1982 zarejestrowany przez Wydz. IV KW MO Opole pod nr. 27224 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. "Zarząd" (o tym samym nr. rej.), który następnie przekwalifikowany został na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. Brak możliwości ustalenia powodu prowadzenia obu spraw. 28.05.1985 SOR przerejestrowano na KE o krypt. "Gospodarz". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie w sprawie "utworzenia nielegalnego związku rolników indywidualnych na terenie gminy Grodków". 20.01.1983 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Opolu wydała postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, gdyż "wykonane w tej sprawie czynności sprawdzające nie dostarczyły dowodów na to, aby Józef Fiałkowski kontynuował działalność związkową, lub utworzył związek nielegalny". IPN Wr 49/96 (PgD II 3/83).
Dnia 28.05.1985 zarejestrowany pod nr. 27224 przez Wydz. VI WUSW Opole i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. "Gospodarz" jako "działacz nielegalnej opozycji politycznej na wsi". Prowadzenie sprawy zakończono 18.10.1989 w związku z legalizacją NSZZ "Solidarność". Materiały o sygn. 12935/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.