Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Zygmunt
Nazwisko: Hartman
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 02-08-1914
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 14.11.1968 zarejestrowany pod nr. 19007 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. "Suma" (nr rej. 19006), prowadzonej przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w okresie od 14.11.1968 do 23.12.1971. Sprawa dotyczyła "wrogiej działalności politycznej w okresie zajść marcowych 1968". IPN Wr 024/8202 t. 1 i 3 (99265/II).
Dnia 23.11.1971 objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (brak kryptonimu) o nr. rej. 19007, prowadzonego przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu, jako osoba negatywnie ustosunkowana do "Partii i PRL". Sprawę zakończono 09.12.1974. IPN Wr 024/8202 t. 2 (99265/II).
Stanisław Hartman występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Gracze” (nr rej. 46460), prowadzonej w latach 1976-1982 przez Dep. III MSW, w związku z udziałem w dniu 12.09.1976 w zebraniu, na którym powołano "Komitet do spraw obrony praw człowieka". IPN BU 0204/1405 t. 2 (50966/II).
Dnia 23.09.1976 zarejestrowany pod nr. 37607 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Polityk" (o tym samym nr. rej.), prowadzonej przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu, w związku z podejrzeniem o udział w zebraniu "osób znanych z opozycyjnych spotkań" w Warszawie w dniu 12.09.1976 oraz wykorzystanie tego kontaktu do "realizacji stałych przedsięwzięć opozycyjnych na trenie m. Wrocławia". Informacja o celach prowadzenia sprawy zachowała się w aktach o sygn. IPN Wr 053/2281 (k. 150, Meldunek operacyjny Wydz. III KW MO Wrocław z 23.09.1976). Dnia 07.07.1979 sprawę włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Latawce". Materiały o sygn. 102485/II zniszczono w 1991. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Stanisław Hartman występuje w notatce z 02.06.1977 w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Poeta" (nr rej. 28123), prowadzonej na jednego z założycieli KSS "KOR" przez Dep. III MSW w okresie 1974-1989, jako jego kontakt z terenu woj. wrocławskiego. IPN BU 0204/1421 t. 3 (50992/II).
Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Mąciciele" (nr rej. 38580), prowadzonej przez Wydział III KW MO we Wrocławiu, dot. listu protestacyjnego 33 osób, w większości pracowników naukowych wrocławskich uczelni, w sprawie aresztowania działaczy KOR. W ramach powyższej sprawy wobec Stanisława Hartmana wykorzystano techniki operacyjne w postaci obserwacji i podsłuchu pokojowego w miejscu zamieszkania. Prowadzenie sprawy zakończono w związku z uwolnieniem wspomnianych działaczy, a ww. "ze względu na szczególnej rolę" jaką spełniał, "wyrażającą się w inspirowaniu antysocjalistycznej działalności na terenie Wrocławia", miał być rozpracowywany w ramach SOR "Polityk". IPN Wr 024/8677 (101575/II).
Stanisław Hartman występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Wasale" (nr rej. 50269) dot. SKS (Studencki Komitet Solidarności) i NZS (Niezależne Zrzeszenie Studentów), prowadzonej przez Dep. III MSW w latach 1977-1987, jako członek Towarzystwa Kursów Naukowych oraz jeden z inspiratorów działalności wrocławskiego SKS-u. IPN BU 0222/701 (54100/II).
Informacje Dep. III MSW dot. sytuacji polityczno-społecznej w kraju. Stanisław Hartman figuruje w informacji dot. listu jaki przesłał dnia 16.09.1977 do Biura Interwencyjnego KOR, w którym "z wrogiej pozycji relacjonuje restrykcje władz wobec niektórych osób z wrocławskiego środowiska naukowego, będących sygnatariuszami negatywnych petycji do władz". W aktach znajduje się odpis tegoż listu. IPN BU 0365/58 t. 5 (Spis KS4/1804).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Pegaz" (nr rej. 51556) prowadzona przez Dep. III MSW w latach 1978-1985 dot. Towarzystwa Kursów Naukowych (TKN), powstałego 22.01.1978 z inicjatywy KSS "KOR". Stanisław Hartman podpisał deklarację działania TKN. Był sygnatariuszem "Listu otwartego do nauczycieli i wychowawców" w czerwcu 1980. IPN BU 0222/193 (53050/II).
W dnia 07.07.1979 zarejestrowany pod nr. 37607 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Latawce" (nr rej. 39265), prowadzonej przez Wydz. III/III-1 KW MO/WUSW we Wrocławiu w okresie od 25.01.1978 do 22.10.1984, dot. rozpracowania grupy naukowców z Wrocławia, w tym Stanisława Hartmana, którzy podpisali deklarację o przystąpieniu do "Towarzystwa Kursów Naukowych", którego zadaniem miało być "koordynowanie działalności >latających uniwersytetów<". Informacja o celach prowadzenia SOR zachowała się w aktach o sygn. IPN Wr 053/2283 (k. 208-209, Meldunek operacyjny Wydz. III KW MO Wrocław z 25.01.1978). Materiały o sygn. 102485/II zniszczono w 1991. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Stanisław Hartman występuje jako osoba przeszukana w dniu 18.01.1980 w mieszkaniu członka KSS KOR, rozpracowywanego w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Komitet" (nr rej. 16061), prowadzonej przez KS MO/SUSW w Warszawie. IPN BU 0248/37 t. 7 (55420/II).
Internowany na podstawie Decyzji Nr 213 z 06.01.1982 KWMO we Wrocławiu. W uzasadnieniu podano, iż ww. "prowadzi działalność, która w okresie stanu wojennego rodziła niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych". Internowanie uchylono Decyzją Nr 208 z 04.02.1982 (akta internowania). IPN Wr 040/258 (IV-3751/109).
Internowany w okresie od 06.01.1982 do 06.02.1982, początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a od 13.01.1982 w Zakładzie Karnym w Nysie (akta internowanego). IPN Wr 30/894 (108/82).
Akta nadzoru Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu nad śledztwem 2 Ds 19/79, prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście w sprawie sporządzania i rozpowszechniania, w tym przez Stanisława Hartmana, na terenie Wrocławia publikacji zawierających "fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL", które umorzono 27.02.1982. IPN Wr 33/195 (III Dsn 9/82/Wr VI).
W aktach paszportowych Stanisława Hartmana zachowały się postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do krajów kapitalistycznych wniesione przez: 1) Wydz. III KW MO we Wrocławiu na okres od 10.01.1977 do 10.01.1981 z powodu "prowadzenia opozycyjnej działalności politycznej skierowanej przeciwko PRL". Wyjazdy do kk mogłyby mu "umożliwić nawiązywanie kontaktów z ośrodkami dywersji politycznej". 2) Wydz. III-1 WUSW we Wrocławiu na okres od 27.09.1984 do 27.09.1987. W uzasadnieniu podano, iż "był on aktywnym działaczem byłej "Solidarności", sygnatariuszem petycji i apeli o wydźwięku politycznym. W miejscu zatrudnienia prezentuje negatywne poglądy polityczne. Wyjazdy do kk może wykorzystać do szerzenia antysocjalistycznej propagandy". IPN Wr 524/35838 (EAWR 35838).
Wykaz nielegalnych organizacji i ugrupowań działających w latach 1976-1985 opracowany przez Wydz. "C" WUSW we Wrocławiu w roku 1987. Zawiera informacje dot. Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Latawce" (nr arch. 102485/II) oraz Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Mąciciele" (nr arch. 101575/II), w których jedną z rozpracowywanych osób był Stanisław Hartman. IPN Wr 049/460 (F-480).
.