Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek
Nazwisko: Wierzejski
Miejsce urodzenia: Stanisławów
Data urodzenia: 24-07-1929
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 17.09.1982 Leszek Wierzejski został zarejestrowany przez Wydz. V KW MO Wrocław pod nr. 45027 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Kropla" (nr rej. 44974) zarejestrowanej 07.09.1982. Od lutego 1983 sprawę prowadził Wydz. V-1 KW MO Wrocław. Rozpracowywany jako "aktywista ruchu związkowego NSZZ >Solidarność<". Sprawę zdjęto z ewidencji 28.12.1989, materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Śledztwo nr RSD 102/82 prowadzone przez Wydz. Śledczy KW MO Wrocław dot. "kontynuowania działalności związkowej" w okresie stanu wojennego. Sprawę zakończono 27.03.1983 przekazaniem do Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście wniosku o sporządzenie aktu oskarżenia. IPN Wr 039/11371 (24616/III).
Akta nadzoru Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu nad śledztwem wszczętym 10.12.1982 przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście (2 Ds. 58/82) w sprawie "nieodstąpienia od działalności związkowej w NSZZ >Solidarność<" grupy osób, w tym Leszka Wierzejskiego, zakończonym aktem oskarżenia z dnia 25.03.1983. Ww. został oskarżony o udział w "nielegalnej działalności związkowej", a następnie "konspiracyjnym związku >Solidarność Walcząca<", w ramach których redagował "nielegalną gazetkę >Wiadomości Bieżące<". IPN Wr 33/225 (III Dsn 54/82/Wr.VI).
Postanowieniem Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z 11.12.1982 (2 Ds. 58/82) Leszek Wierzejski został tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem o to, że "w okresie od grudnia 1981 roku do dnia 7 grudnia 1982 r. we Wrocławiu, będąc członkiem NSZZ >Solidarność<, pomimo prawnego zakazu, nie zaniechał działalności związkowej przez to, że redagował, drukował i kolportował wydawnictwo związkowe pn. >Wiadomości bieżące<" i dnia 14.12.1982 umieszczony w areszcie Śledczym we Wrocławiu. Ww. został zwolniony na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z 14.04.1983 (III K 318/83). IPN Wr 28/322 (229/82).
Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z 27.05.1983 Leszek Wierzejski został uznany winnym czynów zrzucanych mu w akcie oskarżenia i skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od 07.12.1982 do 14.04.1983. IPN Wr 20/47 (III K 318/83).
.