Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Stanisław
Nazwisko: Olejniczakowski
Miejsce urodzenia: Grajewo
Data urodzenia: 03-02-1934
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa śledcza prowadzona przez PUBP Szczecinek dot. sporządzania i rozpowszechniania przez Tomasza Olejniczakowskiego ulotek o "wrogiej treści" w latach 1951-1954. Materiały o sygn. 5127/III zniszczono w 1984. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Tomasza Olejniczakowskiego. internowany na podstawie Decyzji Nr 450 KWMO we Wrocławiu z dnia 12.12.1981, zwolniony na mocy Decyzji Nr 1132 z dnia 14.10.1982. W aktach zachowały się m.in. odwołania ww. od internowania, prośby o udzielenie przepustek. IPN Wr 040/427 (IV-3751/284)
Internowany w okresie 13.12.1981-14.10.1982, początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a od 24.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie (akta internowanego). W uzasadnieniu internowania podano, iż "prowadzi działalność wywołującą niezadowolenie społeczne i naruszenie porządku publicznego". Od 26.07.1982 przebywał na przepustce. IPN Wr 30/493 (214/82)
Dnia 06.02.1982 zarejestrowany przez Wydz. V KWMO Wrocław pod nr. 43848 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o kryptonimie "Poeta" jako "ekstremalny działacz b. >S<, osoba internowana". Materiałów o sygn. 102446/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta dochodzenia prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście dot. "podejmowania działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów" (kolportaż ulotek, nielegalnej prasy itp.). W aktach znajduje się: 1) protokół z przeszukania mieszkania Tomasza Olejniczakowskiego w dniu 29.04.1983; 2) zatwierdzony w dniu 03.05.1983 wniosek WUSW Wrocław (RSD 8/83) o zatwierdzenie przeszukania mieszkania ww. IPN Wr 33/562 (2 Ds. 15/83)
Materiały (faktologie) opracowane przez Wydz. "C" KWMO Koszalin w roku 1977 na podstawie akt śledczych dot. wydarzeń z lat 1943-1956. Tomasz Olejniczakowski występuje w "Kwestionariuszu osobowym na osobę, która sporządzała i rozpowszechniała ulotki o wrogiej treści" oraz "Karcie na czyn przestępny (...)", sporządzonych na podstawie akt śledczych o sygn. III-5127. Ww. w okresie od 1951 do 25.09.1954 w Giżycku, Czaplinku i Starym Drawsku "sporządzał i przechowywał różne wiersze o treści antypaństwowej. We wrześniu 1953 roku w Czaplinku i Starym Drawsku sporządził dwie ulotki z których jedną przykleił na przystanku PKS w Starym Drawsku, a drugą na skrzyżowaniu ulic w Czaplinku. Treść tych ulotek skierowana była p-ko ustrojowi PRL. Aresztowany dn. 25.09.1954 r. przez b.PUBP w Szczecinku. Wyrokiem Sądu Wojew.[ódzkiego] w Koszalinie z dnia 15.02.1955 r. z art. 29 MKK skazany na 8 mies.[ięcy] aresztu". IPN Sz 00103/304 (442/ADM, IPN GD 0019/304)
.