Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Bartosik
Miejsce urodzenia: Strzeszów
Data urodzenia: 11-01-1956
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Horn" (nr. rej. 43905), założonej 17.02.1982 przez Wydz. V KW MO Wrocław na "fakt prowadzenia zakonspirowanej działalności przez b.[yłych] działaczy >Solidarność< na terenie >Dolmelu<". Sprawę zdjęto z ewidencji 18.07.1983. Materiałów o sygn. 102138/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta internowania Józefa Bartosika. W aktach zachowały się: kalki Decyzji o internowaniu Nr 1533 z 27.02.1982 i 2181 z 04.11.1982 KWMO we Wrocławiu, Decyzje o uchyleniu internowania Nr 445 z 29.04.1982 i 1302 z 22.11.1982, oraz świadectwo zwolnienia internowanego z 29.04.1983. IPN Wr 040/765 (IV-3751/628).
Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie w okresie od 03.03.1982 do 29.04.1982. W uzasadnieniu Decyzji o internowaniu podano, iż Józef Bartosik „prowadzi działalność, która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych” (akta internowanego). IPN Wr 30/737 (700/82).
Internowany w Zakładzie Karnym w Strzelinie w okresie od 06.11.1982 do 22.11.1982. W uzasadnieniu internowania podano, że "istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż [Józef Bartosik] przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny” (akta internowanego). IPN Wr 161/95 (13/82).
Dnia 16.08.1983 zarejestrowany przez Wydz. V WUSW Wrocław pod nr. 46840 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. "Działkowiec " jako "ekstremalny działacz b. >S<, osoba internowana". Materiałów o sygn. 102417/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W aktach paszportowych znajduje się pismo Naczelnika Wydz. V KW MO Wrocław z maja 1983 do Naczelnika Wydz. Paszportów, w którym podaje on, iż Józef Bartosik po wprowadzeniu stanu wojennego "dał się poznać jako czynny uczestnik wielu akcji protestacyjno-strajkowych na terenie DOLMELU. Do 24.02.83 r. działał w ramach nielegalnej grupy (...) rozpracowywanej w ramach SOR krypt. >Horn<. Celem zakonspirowanej grupy b.[yłych] działaczy NSZZ >Solidarność< z DOLMELU było prowadzenie akcji propagandowych i inspirujących do strajku". Po internowaniu "w dalszym ciągu prowadził nielegalną działalność polegającą na kolportowaniu wrogich ulotek oraz malowaniu haseł o treści prosolidarnościowej. Przeprowadzone wielokrotnie rozmowy ostrzegawcze z w/w nie zneutralizowały jego postawy". IPN Wr 524/192744 (EAWR 192744).
.