Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Jancarz
Miejsce urodzenia: Sucha Beskidzka
Data urodzenia: 09-12-1947
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza [TEOK] Kazimierz Jancarz został zarejestrowany 18.10.1966 do TEOK przez Wydział IV KWMO w Krakowie, jako kleryk WSD pod nr rej. 56379. Akta TEOK 56379 nie zachowały się. Brak informacji o dacie ich zniszczenia. Akta TEOK 34290 nie zachowały się. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ks. Kazimierz Jancarz był rozpracowywany przez Wydz. IV KWMO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. "Kurier". Ks. K. Jancarz był m.in. założycielem Duszpasterstwa Ludzi Pracy, organizatorem czwartkowych mszy za Ojczyznę, Uniwersytetu Robotniczego. Po pacyfikacji Huty im. Lenina z 4/5.05.1988 założył Wikariat Solidarności z Potrzebującymi. W ramach sprawy użyto dobrze ulokowaną agenturę SB, m.in.: TW ps. "Karp", "Sikora" nr KR 31576 oraz TW ps. "Mama" nr KR 27880, które to osoby początkowo wraz z ks. Jancarzem zarejestrowano i rozpracowywano w ramach SOR "Kurier", a następnie zwerbowano do inwigilacji ks. Jancarza. Akta zniszczono w jednostce operacyjnej 09.10.1989. Akta o nr KR 27299 zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej
Akta administracyjne Materiały i opracowania dot. pracy Wydziału III-1 KWMO w Krakowie. Ks. Kazimierz Jancarz występuje jako założyciel Duszpasterstwa Ludzi Pracy, niosący pomoc internowanym oraz represjonowanym działaczom "Solidarności". IPN Kr 056/92 (140/k)
Akta paszportowe Akta paszportowe ks. Kazimierza Jancarza. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-7410/83, wniesione przez Wydz. IV KWMO w Krakowie na okres 14.07.1983-14.07.1985 z powodu prowadzenia przez niego działalności opozycyjnej i pomocy osobom represjonowanym z powodów politycznych. W wyniku zastrzeżenia wyjazdów ks. K. Jancarz nie mógł udać się na pieszą pielgrzymkę akademicką do Rzymu, której był organizatorem. Pomimo pisma pielgrzymów do ambasadora PRL w Wiedniu i pisma Kurii Metropolitarnej w Krakowie do KWMO w Krakowie, jak również odwołania samego ks. Jancarza, zastrzeżenie utrzymano w mocy. IPN Kr 37/140783 (EAKR 140783)
.