Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Deyna
Miejsce urodzenia: Starogard
Data urodzenia: 23-10-1947
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Warszawskiego Okręgu Wojskowego dotyczące Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego (CWKS) "LEGIA". W aktach odnaleziono informacje dotyczące zawodnika piłki nożnej CWKS Legia porucznika Kazimierza Deyny, "który utrzymywał szerokie kontakty z cudzoziemcami i uciekinierami z naszego kraju". Uwagę służb piłkarz zwrócił już podczas X Mistrzostw Świata rozgrywanych w RFN w okresie 13.06-7.07.1974. W mistrzostwach tych piłkarska reprezentacja Polski brała udział po raz pierwszy od 1938. Jak informowano w raporcie Departamentu II MSW z 29.07.1974 piłkarz w trakcie mundialu w Zachodnich Niemczech "często wieczorami wychodził z hotelu i bardzo często był widziany w towarzystwie pracownika bazy amerykańskiej w RFN". Z kolei 11.10.1974 WSW informowało Wydział II KSMO, że Kazimierz Deyna wraz z dwójką innych piłkarzy "z racji częstych wyjazdów do krajów kapitalistycznych i nawiązywaniu kontaktów z interesującymi osobami pozostaje w naszym operacyjnym zainteresowaniu". Z racji tych kontaktów K. Deyna był kilkakrotnie wcześniej przesłuchiwany, lecz "nie udzielił nam i Służbie Bezpieczeństwa wyczerpujących informacji, i ukrywał istotne znane mu okoliczności". Działania wobec K. Deyny zintensyfikowano w 1978 roku. 10.03.1978 przesłuchiwany był on w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej ze względu na utrzymywanie stałych bliskich kontaktów towarzyskich z obywatelem Indii który został aresztowany w 01.1978 przez MSW za prowadzenie działalności szpiegowskiej na rzecz wywiadu RFN. Brak jednoznacznych dowodów świadczących o możliwości wrogiej działalności przez ww. spowodowało odstąpienie prokuratora od jego aresztowania". Z racji starań piłkarza o zagraniczny transfer 14.09.1978 sprawa Kazimierza Deyny została przedstawiona ministrowi obrony narodowej, który zaopiniował że zwolnienie Kazimierza Deyny z wojska przy zachowaniu odpowiednich pozorów. Transfer Kazimierza Deyny do angielskiej drużyny po zwolnieniu z LWP miał już nastąpić pod egidą PZPN. IPN BU 2386/33583 (RTD 00-77/2001).
Kazimierz Deyna występuje w wielotomowej Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Indo"/ "Judo" rejestrowanej przez Wydz. II KWMO w Szczecinie (nr 12817) oraz Wydz. VI Departamentu II MSW w Warszawie (nr 42272) dot. cudzoziemca. Rozpracowanie wszczęto w latach 70-tych z uwagi na nawiązywanie przez obywatela Indonezji nieuzasadnionych oficjalną działalnością kontaktów z obywatelami PRL, w tym m.in. z Kazimierzem Deyną. IPN BU 003090/48 t. 1, 14, 30 (50340/II).
Kazimierz Deyna przechodzi w Sprawie Obiektowej "Mexico 86" założonej przez Wydział IX Departamentu III MSW w związku operacyjną ochroną reprezentacji Polski udającej się na XIII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Z materiałów wynika, że ww. odwiedził reprezentantów Polski w ośrodku Bahia Escondida w Monterrey i miał odegrać pozytywną rolę w mobilizowaniu polskich piłkarzy do gry. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 2441/IV. IPN BU 0717/13 (2441/IV).
.