Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Antoni
Nazwisko: Starosta
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 31-10-1955
Imię ojca: Józef
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Internowany 08.05.1982 na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Łodzi nr 213 z dnia 08.05.1982 z nakazem doprowadzenia do Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu. Jako powód internowania podano że „w trakcie trwania stanu wojennego swoim zachowaniem usiłował naruszyć porządek publiczny”. Zwolniony z internowania 23.07.1982 na podstawie decyzji nr 168 Komendanta Wojewódzkiego MO w Łodzi. Figuruje w wykazie alfabetycznym osób internowanych pod poz. 7831. IPN Ld pf 86/21 t. 11 (1360/III), IPN Po 161/1.
Akta internowanego. Janusz Starosta był internowany w okresie 08.05.1982-23.07.1982, został osadzony w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Łowiczu. IPN Ld 24/211 (31/82).
Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata o nr Z-1250/82 wniesione 29.10.1982 przez KWMO w Łodzi, anulowane 15.06.1988. IPN Ld 533/226646 (EALD 226646).
.