Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Stefan
Nazwisko: Brodowski
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 03-08-1925
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna Ryszard Brodowski był rozpracowywany przez Sek. IVa MUdsBP Nowa Huta/ Ref. ds Bezpieczeństwa KDMO Nowa Huta w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej nr 1662/F z powodu działalności w AK do 1946 oraz podejrzenia o kontynuowaniu antykomunistycznej działalności. Akta złożono 09.12.1958 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 3310/R. Przesygnowano w 1967 do nr 9049/II. IPN Kr 0112/5 (9049/II)
Akta kontrolno-śledcze Ryszard Brodowski ps. "Bodzenta" był żołnierzem AK od 1944. Po oficjalnym rozwiązaniu AK kontynuował działalność jako wywiadowca. Zatrzymany przez UB 24.08.1945. Wyrokiem WSR w Kielcach z 23.10.1945 skazany na 3 lata więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Po anulowaniu wyroku przez NSW i ponownym podjęciu sprawy przez WSR w Kielcach poszukiwany listem gończym do 1947. IPN Ki 013/1883 (2372/III)
Akta sądowe Akta sądowe Ryszarda Brodowskiego. Został aresztowany 24.08.1945 za przynależność do AK. Wyrokiem WSR w Kielcach z 23.10.1945 skazany na 3 lata więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Naczelna Prokuratura Wojskowa wniosła odwołanie, na skutek którego Najwyższy Sąd Wojskowy 22.01.1946 anulował wyrok WSR w Kielcach i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. WSR w Kielcach 10.03.1947 umorzył sprawę na podstawie amnestii. IPN Ki 41/643 (Sr 272/47)
Sprawa Obiektowa [SO] Ryszard Brodowski występuje w materiałach SO „Akademia”, jako żołnierz grupy dywersyjnej AK w czasie okupacji i po wyzwoleniu. W ramach SO "Akademia" rozpracowywano osoby związane z AK na terenie woj. krakowskiego. IPN Kr 075/18 (29/OB)
Akta administracyjne Materiały WUBP Kielce dotyczące ujawnionych członków AK, WiN, NSZ i in. niepodległościowych organizacji. Ryszard Brodowski ps. "Bodzenta" występuje, jako wywiadowca AK. IPN Ki 015/2 (16/IV)
.