Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Banecki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 16-02-1958
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 31.01.2017 r. dotyczące Grzegorza Baneckiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Wa 22/16/1).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 19.12.1978 pod nr 25004 przez Wydział III KSMO w Warszawie jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Grześ", następnie od 16.03.1979 kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego, zamienionego 24.04.1979 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. Podstawą założenia sprawy była "uzyskana informacja, z której wynikało, że figurant rozdał wszystkim studentom ze swojej grupy ćwiczeniowej terminarze zajęć Towarzystwa Kursów Naukowych. W trakcie prowadzenia sprawy potwierdzono informację o negatywnej działalności figuranta". Rozpracowanie zakończone z powodu pozostania na emigracji, choć oficer prowadzący wnioskował o jej przejęcie przez Wydz. II KSMO. W sprawie wykorzystano agenturę (8 TW, 2 KO i 2 KS) i perlustrację korespondencji. Akta złożone 7.02.1983 w archiwum Wydz. „C” KSMO pod nr. 7568/II. IPN BU 0247/1085 (7568/II), mikrofilm IPN BU 01322/2190 (7568/2).
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Klika" nr rejestr. 22021 prowadzonej przez Wydz. III KSMO w okresie 28.10.1977-12.11.1980, dotyczącej Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS) w Warszawie. Wymieniony w niedatowanym „Wykazie osób zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną w ramach SKS”. W aktach jest ponadto jego notka biograficzna z 27.01.1979, w której zapisano, że „angażuje się we wrogą działaność polityczną”. W „planie czynności operacyjnych” z 5.02.1979 odnotowany jako „sympatyk SKS”. IPN BU 0247/455, t. 1.
Występuje Sprawie Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Wasale" nr rejestr. 50269 prowadzonej przez Wydz. III Dep. III MSW w latach 1977-1987, dotyczącej Studenckich Komitetów Solidarności działających w kilku ośrodkach akademickich w kraju. W niedatowanym zestawieniu wymieniony jako student Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i „aktywny działacz warszawskiego SKS”. Jako sympatyk SKS widnieje w „Wykazie osób zaangażowanych w działaność antysocjalistyczną w ramach SKS” ze stycznia 1979. IPN BU 0222/701 (54100/II), t. 2.
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Ptak" nr rejestr. 25723 prowadzonej od 31.03.1979 do 24.11.1982 najpierw przez Wydz. III KSMO, a potem od marca 1982 przez Wydz. V KWMO w Białymstoku wobec innej osoby (studenta Politechniki Warszawskiej, który podpisał list z 22.03.1979 do władz PRL z protestem przeciw zakłócaniu wykładów Towarzystwa Kursów Naukowych). Grzegorz Banecki jest wymieniony w doniesieniach TW ps. „Paweł” z 15.03., 24.04. i 13.07.1979 dotyczących opozycyjnej działalności studentów PW oraz w doniesieniach TW ps. „Jowisz” z 19. i 24.05.1981 dotyczących NZS na PW. IPN Bi 012/408 (2612/II), t. 1.
Z racji pobytu w Wielkiej Brytanii objęty sprawami operacyjnymi wywiadu PRL. Rozpracowanie Obiektowe krypt. „Węże” (nr 14141 założone 22.10.1981) prowadzone przez Wydz. IX Dep. I dotyczyło „organizacji emigracyjnych na Zachodzie prowadzących działalność polityczną po wprowadzeniu stanu wojennego w PRL”. W ramach tej sprawy prowadzona była Podteczka Rozpracowania Obiektowego krypt. „Żmija” (nr 14258 założona 19.01.1982), w której rozpracowywano działającą w Wielkiej Brytanii organizację „Solidarity with Solidarity”. Materiały sprawy kryp. „Węże” zostały komisyjnie zniszczone 11.09.1989 (protokół OCJ-02963/89), a sprawy krypt. „Żmija” z 21.09.1989 (protokół OCJ-03033/89). Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 31.01.2017 r. dotyczące Grzegorza Baneckiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Wa 22/16/1).

.