Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Słowiński
Miejsce urodzenia: Bełchatów
Data urodzenia: 17-02-1962
Imię ojca: Albin
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Witryt” nr rej. 1801, prowadzona od 23.06.1975 do 01.1990 przez Wydział III „A”/ V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim oraz Sekcję V/ Wydział V RUSW w Bełchatowie, w celu operacyjnej kontroli Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu. Janusz Słowiński występuje w materiałach jako jeden z działaczy NSZZ „Solidarność” w kopalni, który w 1982 roku został aresztowany za udział w „nielegalnej grupie, której zadaniem była produkcja i kolportaż ulotek o treści antypaństwowej”. IPN Ld 0050/12 t. 1, 4 (25/1/91).
Analizy sytuacji „polityczno-operacyjnej” w woj. piotrkowskim za okres od stycznia 1980 do stycznia 1983, sporządzane przez KW MO w Piotrkowie Trybunalskim. W analizie za lipiec 1982 znajduje się informacja o rozpatrzeniu przez Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim sprawy przeciwko 13 osobom z Bełchatowa, w tym Januszowi Słowińskiemu, oskarżonym o redagowanie, powielanie i kolportaż „wrogich biuletynów i ulotek”. Janusz Słowiński został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. IPN BU 1585/16799 (17/IX/231/36).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Biuletyn”, nr rej. 5930, prowadzona w okresie 04.03.1982 - 29.10.1982 przez Wydział III KW MO w Piotrkowie Trybunalskim wobec osób podejrzanych o wykonywanie i kolportaż ulotek „antypaństwowych” na terenie Bełchatowa. Janusz Słowiński został zarejestrowany do sprawy 20.05.1982 pod nr 6055. SOR krypt. „Biuletyn” zakończono 29.10.1982 w związku z wyrokami sądowymi wobec osób rozpracowywanych w sprawie. Materiały sprawy złożono 09.02.1983 w archiwum pod sygn. 667/II, a następnie zniszczono za protokołem brakowania nr 28 poz. 424 z 18.07.1988, natomiast mikrofilm o sygn. 667/2 został zniszczony w jednostce operacyjnej. Materiały o sygn. 667/II zniszczono. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych i akt IPN Ld 0050/12 t. 1.
Materiały operacyjne wytworzone w latach 1982-1987 przez KW MO w Piotrkowie Trybunalskim i RUSW w Bełchatowie, zawierające m.in. plany, korespondencję i informacje dot. „zabezpieczenia operacyjnego” nowych związków zawodowych w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu i Elektrowni „Bełchatów” w Rogowcu. Janusz Słowiński występuje w opracowanym przez Wydział V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim „Planie dot. zabezpieczenia operacyjnego nowopowstającego związku zawodowego »NSZZ« na ternie w KWB w Bełchatowie” z 06.10.1982 jako jeden z czołowych działaczy NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego, w 1982 roku aresztowany za udział w „nielegalnej grupie, której zadaniem była produkcja i kolportaż ulotek o treści antypaństwowej”. IPN Ld 0050/19 (25/8/91).
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 15/82, wszczętego 17.04.1982 na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi, prowadzonego w trybie doraźnym w okresie 17.04.1982 - 18.06.1982 przez Wydział Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim przeciwko grupie osób podejrzanych o kontynuowanie działalności zawieszonego NSZZ „Solidarność”, sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek o treści „antypaństwowej” oraz biuletynu „Solidarność Wojenna” na terenie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Janusza Słowińskiego zatrzymano 03.05.1982, przeprowadzono rewizję w jego mieszkaniu i pomieszczeniach gospodarczych. Następnego dnia został aresztowany i objęty śledztwem. Postępowanie zostało zakończone skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. IPN Ld pf 68/82/J (82/3).
Akta sądowe sprawy karnej prowadzonej od 25.06.1982 przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (nr SOW 287/82), nast. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim (nr II K 161/82/dor.) przeciwko grupie działaczy NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie, oskarżonych o kontynuowanie działalności zawieszonego NSZZ „Solidarność”, sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek o treści „antypaństwowej” oraz biuletynu „Solidarność Wojenna” na terenie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim 03.08.1982 odstąpił od stosowania trybu doraźnego i skazał Janusza Słowińskiego, oskarżanego o kolportaż ulotek oraz biuletynu „Solidarność Wojenna”, na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu i oddał go pod dozór kuratora sądowego. W wyniku rewizji nadzwyczajnej prokuratora generalnego z 20.12.1993 Sąd Najwyższy 25.05.1993 uniewinnił J. Słowińskiego od zarzucanych mu czynów. IPN Ld 50/2 t. 1-6 (II K 161/82/dor.), IPN BU 3665/803 (III KRN 503/93), IPN BU 754/308 (V KZ 79/82), IPN BU 725/12 (RN VI 630/571/93/P, RN VI 630/134/93).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Budosol”, nr rej. 5157, prowadzona w okresie 19.11.1980 - 30.05.1985 przez Wydział III „A”/ V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim oraz Sekcję V RUSW w Bełchatowie w celu operacyjnej kontroli Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Bełchatowsko-Pomorskim Kombinacie Budowy Elektrowni w Bełchatowie/Delegatury Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej w Bełchatowie. Janusz Słowiński występuje w sporządzonym 06.09.1985 (już po zakończeniu prowadzenia sprawy) „Uzupełnieniu analiz materiałów spraw obiektowych krypt. »Solbop« i »Budosol«”, jako osoba, wobec której prowadzono działania operacyjno-śledcze z powodu podejrzenia o inspirowanie i prowadzenie działalności podziemnej na terenie KWB „Bełchatów” w Rogowcu. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 35/IV. IPN Ld 069/28/J (35/4) mikrofilm.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Solbop”, nr rej. 5158, prowadzona w okresie 17.11.1980 - 30.05.1985 przez Wydział III „A”/ V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim oraz Sekcję V RUSW w Bełchatowie w celu operacyjnej kontroli Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie z siedzibą w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu/ Delegatury Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej w Bełchatowie. Janusz Słowiński występuje w sporządzonym 06.09.1985 (już po zakończeniu prowadzenia sprawy) „Uzupełnieniu analiz materiałów spraw obiektowych krypt. »Solbop« i »Budosol«”, jako osoba, wobec której prowadzono działania operacyjno-śledcze z powodu podejrzenia o inspirowanie i prowadzenie działalności podziemnej na terenie KWB „Bełchatów”. Akta sprawy krypt. "Solbop" zarchiwizowano pod sygn. 36/IV. IPN Ld 069/29/J (36/4) mikrofilm.
Teczka kontrolna Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Gwarek”, nr rej. 9846, prowadzonej w okresie 27.04.1987 - 10.08.1989 przez Sekcję V/Wydział V RUSW w Bełchatowie w związku z kolportażem ulotek na terenie Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu, sygnowanych przez Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”, nawołujących do głosowania na przedstawicieli związku w wyborach do rady pracowniczej. Kontroli podlegał także sam przebieg wyborów oraz członkowie Rady Pracowniczej KWB „Bełchatów” i Rady Pracowniczej Gwarectwa. Ze względu na znaczenie KWB „Bełchatów”, sprawę szczególnym nadzorem objęła jednostka nadrzędna - Wydział V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, nadając jej nr rej. 9959. Janusz Słowiński figuruje w materiałach jako jeden z tych delegatów na walne zebranie wyborcze, którzy „nie są członkami PZPR i [oficjalnych] związków zawodowych, a obecnie utrzymują bliskie kontakty z działaczami byłej »Solidarności« i są aktywnymi uczestnikami Duszpasterstwa Ludzi Pracy”. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 1607/II. IPN Ld 067/1102/J (1607/2) mikrofilm.
.