Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2021 09:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Krzysztof
Nazwisko: Konodyba
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 27-01-1955
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Alfreda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa Operacyjnego Rozpracowania „CDN” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 26.04.1982 pod nr CZ-6254 i dotyczyła „wrogiej działalności”. Ww. został objęty rozpracowaniem w dn. 05.04.1983, ponieważ kolportował „nielegalne wydawnictwo CDN”. Sprawę zdjęto z ewidencji w dn. 5.03.1984, zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Częstochowa pod sygn. 1224/II, a następnie zniszczono. Materiały o sygnaturze 1224/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Częstochowie (sygn. akt II Ds. 5/83), zostało wszczęte w związku z informacją, że na terenie Częstochowy istnieje „nielegalny związek”, którego celem jest „wydawanie i kolportowanie biuletynu informacyjnego CDN”. W związku z prowadzonym śledztwem ww. został zatrzymany w dn. 17.04.1983 (w miejscu zamieszkania przeprowadzono rewizję), obwiniony o to, że należał do „nielegalnego związku” i drukował, kolportował biuletyny informacyjne pn. „CDN”, w których propagowano budowanie podziemnych struktur władzy tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 282 kk w zb. z art. 48 pkt. 2 i 4 dekretu o stanie wojennym i w dn. 18.04.1983 tymczasowo aresztowany. Śledztwo zakończono 16.07.1983 aktem oskarżenia. W dn. 26.08.1986 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Częstochowa pod sygn. 120/III. IPN Ka 09/112 p.d. A t. 1-7 (120/III)
Materiały administracyjne W dn. 16.07.1983 ww. został oskarżony o to, że w okresie od sierpnia 1982 do dn. 17.04.1983 w Częstochowie kontynuował działalność zdelegalizowanego związku zawodowego NSZZ „Solidarność” w ten sposób, że wchodząc w skład kierownictwa konspiracyjnych struktur związkowych podjął działania zmierzające do uruchomienia w Częstochowie tajnej stacji nadawczej, a nadto organizował druk i kolportaż biuletynów pn. „CDN” w których „nawoływano do zmiany form walki związkowej z jawnych na konspiracyjne, wyszydzano naczelne organy władzy i administracji państwowej, znieważano działaczy partyjnych i związkowych, świadomie fałszowano tło i przebieg wydarzeń społeczno-politycznych na terenie kraju oraz w celu wywołania niepokoju publicznego i rozruchów nawoływano do nieposłuszeństwa, strajków protestacyjnych i zbiorowych manifestacji”, tj. z art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i 4 dekretu o stanie wojennym w zb. z art. 278 § 2 kk, art. 271 kk, 280 kk i art. 282 „a” kk. IPN Ka 021/6 t. 8
Akta sądowe W dn. 18.08.1983 Sąd Rejonowy w Częstochowie (sygn. akt III K 1026/83), umorzył postępowanie karne w sprawie kontynuowania działalności zdelegalizowanego związku NSZZ „Solidarność” na zasadzie amnestii z dn. 21.07.1983. IPN Ka 419/1-12 (III K 1026/83)
Akta sądowe W dn. 08.05.1992 Sąd Najwyższy-Izba Karna w Warszawie (sygn. akt II KRN 397/91), z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości na korzyść oskarżonego od postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie z dn. 18.08.1983 (sygn. akt III K 1026/83), uchylił zaskarżone postanowienie i postępowanie w stosunki do ww. umorzył. IPN Ka 419/12
.